Annonsering

Kan du tenke deg og annonsere dine IVK baserte kurs på denne hjemmesiden?

Det er gledelige tilbakemeldinger vi har fått fra kursholdere som forteller at vår hjemmeside har bidratt til flere deltakere på deres oppsatte kurs.
Vi ønsker å hjelpe mange flere på denne måten i fremtiden.

Som medlem av IVK Norge- Norsk Sirkel for Ikkevoldskommunikasjon kan du annonsere egne IVK-baserte kurs samt kurs du arrangerer på vegne av internasjonale NVC sertifiserte trenere på vår hjemmeside.

Vi har i snitt 1100 unike besøkende på vår hjemmeside hver måned og vi ønsker å kunne bidra til at disse besøkende får oppdatert informasjon om de kurs som holdes i Norge.
For å nå ut til flest mulig ser vi det derfor som viktig å ha en dynamisk og informativ hjemmeside som til enhver tid er oppdatert på de aktiviteter som finnes.

Samtidig vet vi det holdes enkelte lukkede kurs der arrangøren ikke ønsker annonsering på vår hjemmeside.
For å lette vårt arbeid, og samtidig skape trygghet om at vi publiserer kun de kurs som ønsker offentlig oppmerksomhet, ønsker vi derfor kursinformasjon sendt til vår webredaktør.

Dette kan du gjøre:

– Skriv en epost der du forteller at du ønsker kurset annonsert på ivk.no
– Legg ved kursinformasjonen i pdf- fil (som eget vedlegg)
– Ønsker du bilder i annonsen, legg disse inn som egne vedlegg i eposten
– Send til: karine@mentalbalanse.no

Tips til innhold:
– Beskrivelse av kurset
– Navn og kort info om kursholder
– Dato
– Sted, med adresse
– Pris, eventuelle rabattordninger
– Frist for påmelding
– Forutsetning for deltakelse
– Kontaktinformasjon for påmeldinger (epost og telefon nummer)

Varm hilsen fra

Karine Skinner
Webredaktør IVK Norge