Intervju med IVK Norges medlemskoordinator

Av: Karine Skinner 26.01.14Brit på kafe

Navn: Brit Magnell
Rolle: Medlemskoordinator
Alder: 51 år
Bosted: Oslo
Sivil status: Samboer med Stein i 29 år

Når jeg skal treffe Brit er det som regel på kafe, denne gangen er intet unntak. Brit elsker kafelivet. «Når jeg kan sette meg på en kafé med en stor latte og pc eller notatblokk for å jobbe, er jeg i mitt ess», sier Brit og smiler. Det er her hun jobber aller best. Men kafeen må ha god kaffe. Ellers kommer hun ikke tilbake.
Det er kaldt ute og Brit og jeg synker ned i hver vår stol, med en stor kaffe latte med soya, selvfølgelig, klare til å gå i gang med intervjuet.
«Så, Brit. Hva var det som fikk deg til å ville bli medlemskoordinator i IVK Norge?»
          «Det må ha vært at jeg brenner for IVK som retning, og ønsker å bidra til IVK Norges utvikling. Å ha kontakt med medlemmer er noe jeg ser som viktig i en organisasjon, og så liker jeg jo kontakten med mennesker generelt, og IVK-folk spesielt.»

Brit har vært engasjert i IVK Norge sitt arbeid det siste halvannet året uten å ha noe verv i styret. Hun har arrangert kurs og vært med i flere arbeidsgrupper siden høstsamlingen på Notodden i 2012. Deriblant utformingen av brosjyren, som vi i IVK Norge er særdeles glade for og stolte av. Nå har vi endelig noe vi kan gi fra oss når vi er på lokale så vel som nasjonale arenaer med andre foreninger og organisasjoner.
Da Helga Ekehaug gikk ut av styret etter et to års engasjement som vår representant i Nordic Baltic Circle of Nonviolent Communication (NBC), åpnet det seg en mulighet for Brit.
Det har vært liten aktivitet i NBC de siste årene, og IVK Norge ønsket derfor og åpne for et helt nytt verv. Ett av områdene vi ønsker å utvikle oss som organisasjon på er nettopp kontakten med medlemmene, og samtidig ønsker vi å øke antall medlemmer. Slik ble vervet til medlemskoordinatoren født.
Ettersom vervet for medlemskoordinator er helt nytt har Brit gleden av å kunne bidra til å forme sitt eget verv.
«Det er både spennende og utfordrende for meg å skulle sette føringen for mine gjøremål. Jeg ønsker en tettere kontakt med medlemmene. Hvordan gjør jeg det? Jeg vil åpne opp for innspill og ønsker fra medlemmene, og motivere til mer frivillig arbeid der medlemmene kan engasjere seg i prosjekter og arrangementer. Hvordan gjør jeg det?
Noe av det første jeg ønsket var å sende ut et halvårlig brev som kommer hjem i postkassen til medlemmene. Dette ut fra et ønske om en noe mer direkte og personlig kontakt ved at du fysisk får noe i hånden. Det første har jeg akkurat sendt ut som en nyttårshilsen, og så tenker jeg formingen av mitt verv kommer med egen og felles erfaring.»

«Jeg har en drøm om at IVK Norge skal bli en stor og sterk organisasjon med et variert og mangfoldig tilbud til medlemmene. At vi skal være en base for et levende og variert fellesskap, et sted for vekst og utvikling der medlemmene ønsker å engasjere seg.
For å få til dette ser jeg det som viktig at vi blant annet har en tettere kontakt med medlemmene. Jeg vil at medlemmene skal merke at de tilhører en organisasjon og et fellesskap.»

«Dette var noe jeg selv savnet før jeg bevisst engasjerte meg mer etter Notodden i 2012. Hadde jeg ikke vært med i en øvegruppe ville jeg nok følt meg ganske så ensom.
IVK Norge har vært en medlemsorganisasjon siden 2009, og samtidig har jeg ikke merket noe fellesskap. Jeg så nok på styret som en egen gruppe, en egen enhet på en måte.
Fra nå av ønsker jeg at medlemmene skal merke at de er velkomne inn i et fellesskap.»

Jeg kan merke at dette er noe Brit engasjerer seg for. Likevel kommer det ingen ordflom. Nei, ikke fra Brit. Jeg opplever det som at ordene som kommer ut er nøye gjennomtenkt før de slipper taket fra munnen. Slik opplever jeg Brit Magnell, vår nye medlemskoordinator. Nøye i det hun gjør. Kanskje favoriserer denne kvinnen kvalitet fremfor kvantitet?
Hun ler litt. Ny tenkepause. «Nå vel. Ja, jeg er nok tilhenger av kvalitet. Jeg er en aldri så liten perfeksjonist. Og samtidig besluttet jo styret på Notodden 2013, den dagen jeg kom inn i styret, at vi skal jobbe for å få 200 medlemmer innen Notodden i 2014. Så her blir det også kvantitet, og jeg liker det også. Jeg vil at vi får flere medlemmer. Mange medlemmer, slik at vi som organisasjon kan vokse.
Samtidig er det viktig for meg er at vi ikke bare fokuserer på å nå målet om 200 medlemmer, men at vi også er ivaretakende for de allerede eksisterende medlemmene.»

«Du sier du ønsker at medlemmene skal merke at de er medlemmer av en organisasjon, en del av et fellesskap, og at vi skal ivareta de eksisterende medlemmene. Har du noen konkrete tanker for hvordan vi kan gjøre dette?»
          Et nytt lurt smil kommer. «Jeg har nok en del tanker, og velger samtidig å være forsiktig med hva jeg sier. Jeg alene kan ikke bestemme alt. Det jeg kan dele er at jeg ser medlemsaften i Oslo som en unik mulighet til å bli bedre kjent med medlemmene og hva de ønsker av oss som organisasjon. Medlemmene har jo alltid en mulighet til å ta kontakt per epost eller telefon og fortelle oss hva de kunne tenke seg annerledes. Likevel er det nok ikke så mange som gjør det. Da er det fint at vi kan ha arrangementer der vi inviterer medlemmene til å komme med tilbakemeldinger.
Medlemsaften i Oslo 6. februar 2014 er ment som et arrangement der medlemmene kan komme sammen for inspirasjon, faglig påfyll og ikke minst sosialt samvær med andre IVK interesserte mennesker. I tillegg vil vi legge opp til gruppesamtaler rundt bordene vedrørende hva medlemmene mener IVK Norges neste utviklingstrekk kan være og hvilke emner de kunne tenke seg kurs om innen IVK.
Det jeg håper vi får til med tid og stunder gjennom slike aftener og ellers i alt vi gjør, er at medlemmene skal oppleve at vi er en organisasjon der alle er velkomne, ikke bare de som kjenner hverandre.»

”Er det noe du ønsker medlemmene skal vite om deg som medlemskoordinator?”
          «Hmmm…Det var et vanskelig spørsmål. Det må være det jeg har vært inne på tidligere. At jeg ønsker kontakt med medlemmene, og at alle innspill er velkomne. Vi er en medlemsorganisasjon, som jeg ønsker skal kunne bidra til medlemmenes utvikling innen IVK. Da er alle innspill medlemmene kommer med nyttige, slik at vi kan nå ut til flere.»