Referat medlemsaften februar 2014

Referat medlemsaften 6.februar
Av Brit Magnell, medlemskoordinator i IVK Norge

Karine Skinner og jeg har sittet i arbeidsgruppa til medlemsaften der vi har hatt flere møter og jobbet aktivt sammen mot denne kvelden angående innhold, foredragsholdere, leie av lokaler, materiell, mat og annet forefallende. Det var derfor svært leit og en nedtur for oss begge at Karine måtte avstå fra deltakelse på grunn av akutt smell i ryggen. Vi var begge enige om at det ikke var noe alternativ å avlyse kvelden, den skulle gjennomføres okke som.

Dette medførte at jeg måtte tenke annerledes og gjøre en del arbeidsoppgaver ut ifra at jeg var alene fra arbeidsgruppa; forberede lokalene, delegere arbeidsoppgaver, ta i mot medlemmene, introdusere kvelden, hente mat, holde intro til spørreskjema og ha oversikt over kvelden og lokalene.

Jeg var noe stressa og spent og hadde samtidig tiltro til at dette ville bli bra. Lokalene var lyse og trivelige og var en fin ramme rundt arrangementet. Jeg fikk god hjelp til bordoppsetting, lage kaffe, dekke bord, sette ut fakler etc.  Det ga meg mer ro at et par stykker var villig til å ta fullstendig ansvar for noen av arbeidsoppgavene og jeg kunne nyte kvelden mer.

Medlemsaften ble holdt i et gammelt hus på Frogner i Oslo som i dag huser seniorsenteret med tilhørende kafé. Vi leide 1 etg, som består av 2 rom, en liten stue og kjøkken/kafe.

Det var 22 påmeldte og vi ble til slutt 19 deltakere, da to meldte frafall. Vi hadde 4 småbord med plass til 4- 6 stk. Med lokalets sjarm skulle det ikke mer til enn noen tulipaner til pynt, 19 forventningsfulle deltakere og en engasjerende foredragsholder før stuen inneholdt en trivelig atmosfære.

Jeg startet med å ønske alle velkommen og fortalte kort om bakgrunnen og initiativet til denne kvelden; vårt ønske om å bli bedre kjent med medlemmene – hvem er de og hva ønsker de? En kveld for og med medlemmene og deres venner med innspill, inspirasjon og fellesskap.
I tillegg fortalte jeg noe om hva vi ser for oss at disse medlemsaftenene kan være, samt bakgrunnen for valg av kveldens tema. Videre litt praktisk info med oversikt over kveldens timeplan og avsluttet deretter med en introduksjon til Jannicke Heyerdahl Larsen hvor jeg fortalte hva som gjorde at vi ønsket henne som foredragsholder på vår første medlemsaften; det at hun er medlem i IVK Norge, underviser i anerkjennende kommunikasjon og oppmerksomt nærvær på HIOA, samt hennes engasjement og vilje til å bidra til oss som organisasjon.

Jannickes første del var et foredrag om temaet oppmerksomt nærvær – Mindfulnes. Det var mest teori, og til slutt en øvelse. Alle fikk utdelt et foredragskompendium. Dessverre fikk jeg ikke med meg foredraget til Jannicke, da jeg var ute og hentet maten. Rakk akkurat øvelsen på slutten, noe som ga meg ro, avspenning og tilstedeværelse.
Flere ga tilbakemelding om et givende og meningsfullt foredrag.

Etter Jannickes første del la vi opp til ca 45 minutters pause med mat og sosialt.

Maten var en smakfull vegetarisk gryte med tilbehør fra Krishna Cuisine. Allergier og intoleranser var tatt hensyn til slik at alle kunne spise samme rett.

Deretter tok jeg til ordet igjen og fortalte om IVK Norge; hvem vi er, hva vi gjør, og hva vi planlegger av arrangementer fremover. Videre litt om meg selv og hva som er viktig for meg i mitt verv som medlemskoordinator, deriblant mitt ønske om kontakt og dialog med våre medlemmer.

Karine Skinner og jeg hadde laget et spørreskjema for å høre medlemmenes opplevelse av oss som organisasjon, våre arrangementer, ønsker for videre arrangementer og annet. Dette for å lære medlemmene bedre å kjenne, utvikle oss som organisasjon og få mulighet til å høre hvilke erfaringer, ønsker og behov medlemmene har. Her la vi også opp til at folk kunne drøfte skjemaet rundt bordene.

Jannickes neste bolk var om IVK og selvempati, hvor hun hadde en kort intro om temaet og åpnet deretter for deltakelse og bidrag fra deltakerne.

I denne delen tok hun utgangspunkt i en hendelse fra sitt eget liv og fortalte hvordan selvempati hjalp henne i denne situasjonen. Videre snakket hun om hvordan hun praktiserer selvempati i hverdagen. Hun åpnet for innspill og dette engasjerte deltakerne som fortalte om sine erfaringer med selvempati.

Det kom en rekke tilbakemeldinger på at temaet denne kvelden var interessant og fengende. Flere kjente temaet fra før og kom kun for å treffe andre IVK’ere og fant denne kontakten meningsfull. Det var blanding av folk som kjente hverandre fra før og andre som ikke kjente noen.

For meg var det spesielt gledelig og motiverende å se engasjementet rundt bordene, viljen til å fylle ut skjemaet, samt fellesskapet og kontakten jeg opplevde blant deltakerne, Jannicke og meg. I tillegg var jeg svært takknemlig og glad for å få hjelp med det praktiske, noe som for meg også skaper en form for fellesskap. Det var også givende og interessant å snakke med og høre deltakerne; hvor de kom fra, medlemskap, om øvegrupper og erfaringer, om interessen for IVK etc. Jeg minglet så snart jeg hadde tid, og samtidig skulle jeg gjerne hatt enda bedre tid til dette.

Vi var tre stykker som gikk ut i etterkant i en regnfull februarkveld, med tilbakeblikk på hvordan kvelden hadde vært og hva kvelden hadde gitt hver av oss. Dette ble en fin avrunding på kvelden for mitt vedkommende.

Jeg gleder meg til neste medlemsaften, og alle andre arenaer der jeg kan treffe medlemmene og andre IVK’ere.

Beste hilsen fra
Brit Magnell