Få med deg årets siste medlemsaften!

Logoen til VIK Norge

7. desember kl 18-20, Frivillighetshuset, Kolstadgata 1, Tøyen, Oslo

Årets siste medlemsaften:
Alle gir eller får tilbakemeldinger på̊ jobb, hjemme eller i andre situasjoner, og i kveld skal vi se på̊ hvordan IVK foreslår at vi gir og tar imot tilbakemeldinger. For det er ikke alltid så enkelt; ofte kan vi i beste mening gi komplimenter, noe som jo ifølge Rosenberg er en vurdering, selv om den er positiv. Det er ikke umulig at nordmenn generelt har verdensrekord i uttrykket «flink», noe som er en tom frase. Hva er man egentlig når man er flink? Kan vi si det på en annen måte? Hvordan gir vi tilbakemeldinger uten å kritisere? Hvordan kan man vri noe vanskelig til noe positivt? Hvordan kan man be om tilbakemeldinger fra andre som ikke kjenner IVK? Det kan bli en flott kveld med flott samspill og latter, og vi håper så mange som mulig ønsker å delta på årets siste medlemsaften. Ta med en venn: Vi har laget nye innmeldingsblanketter, og vi trenger sårt tilbakemelding på dem 😀

Vi spanderer pizza 😊

“There’s no question that feedback may be one of the most difficult arenas to negotiate in our lives. We might choose to remember, though, that victory is not getting good feedback, avoiding giving difficult feedback, or avoiding the need for feedback. Instead it’s taking off the armor, showing up, and engaging.”
~ Brené Brown

Medlemmer kr 50      Ikke-medlemmer kr 100