Halvårskalender for IVK Norge, våren 2015

Månedlig Nyhetsbrev med inspirasjon og læring.
Forfatter: Karine Skinner

5. februar Verksted for mobbing, Litteraturhuset, Oslo
Introduksjon til IVK.
Kontaktperson: Karine Skinner

26. februar Medlemsaften i Oslo
Kontaktperson: Brit Magnell. AVLYST pga sykdom

4. mars Verksted for mobbing, Litteraturhuset, Oslo
Introduksjon til IVK.
Kontaktperson: Karine Skinner

14.–15. mars Nybegynnerkurs i IVK, Oslo
Ved Anniken Poulsson Beer og Ida Rump
Kontaktperson: Brit Magnell

7.–9. April Awakening our Passion, Living in compassion, Oslo
Ved Robert Gonzales
Kontaktperson: Anniken Poulsson Beer

21. april Empatisk kommunikasjon i barnehagen, Oslo
Samarbeid mellom IVK Norge, Barnehageforum, NFON og HIOA
Kontaktperson: Karine Skinner

15.–21. Juni IVK grunnkurs, Oslo
Ved Kirsten Kristensen og Karine Skinner
Kontaktperson: Karine Skinner