Helga Ekehaug

Helga4

Eg har vore i styret i to periodar og sit som fungerande kasserar til årsmøtet i april. Det fine med dette vervet er at eg får innsikt i alt som skjer i regi av IVK Norge og får høve til å vera litt i kontakt med medlemane. Det fine med å sende ut varsel om medlemspengar er at eg kjem i god kontakt med så mange, enten gamle kjente eller heilt nye folk i organisasjonen.

Hva skjer