Metoden

MODELLENS 4 ELEMENTER

Kommunikasjon mellom mennesker har mange tradisjoner, og kan ofte være uklar.  Den modellen vi skisserer her, kan hjelpe oss på veien til både å uttrykke oss mer presist og ærlig og til å lytte til andre uten å tolke, kritisere eller høre kritikk.

Våre følelsesreaksjoner er ofte en tolkning av det andre sier og gjør. Noen ganger er intensjonen med det vi sier og gjør tydelig og kan merkes av andre. Andre ganger er budskap skjult for mottaker, og vi blir mer overlatt til tolkning.

Følgende modell med fire elementer lærer oss hvordan vi kan be om det som kan gjøre livet bedre for oss uten at det høres som et krav. Modellen er svært nyttig i en innlæringsperiode og for å bevisstgjøre hvordan vi ha det med oss selv i møte med andre.

1. OBSERVASJON  
Hjernen vår er godt trent i å vurdere hele tiden det vi opplever, og det er en viktig egenskap for vår overlevelse. I kommunikajon med andre, kan tolkning og evaluering føre til avstand mellom partene. En presis observasjon uten evaluering er i utgangspunktet vanskelig, til og med en kunst, ifølge Marshall B. Rosenberg.

2. FØLELSE

Se gjerne liste over følelser på egen side.
Vi hører gjerne mennesker si: Jeg føler at… Dette fenomenet bekrefter at vi blander språklig hva som er følelser og hva som er tanker. Ord for følelser har en annen energetisk effekt enn ord på tanker. Ord for følelser sier mer om hva som rører seg i vår indre verden, og skaper dermed en dypere kontakt. Eksempel på følelser er glede, fryd, iver, sorg, sinne, frykt.

3. BEHOV
Det finnes noen grunnleggende behov som alle mennesker har uansett alder. Kontakten med disse bringer oss nærmere oss selv og vår evne til å realisere livet vårt på en meningsfull måte.

En fyldigere liste over behov kan du finne på egen side. Marshall Rosenberg presenterer gjerne Manfred Max Neef sine sju kategorier behov:

 • Autonomi (velge selv)
 • Høytideligholdelse (feire, sørge)
 • Integritet (ikke bli krenka)
 • Gjensidig avhengighet (aksept, anerkjennelse, empati, felleskap, omtanke..)
 • Fysisk næring, seksualitet, beskyttelse..)
 • Lek (latter, moro),
 • Åndelig fellesskap (fred, harmoni, inspirasjon, skjønnhet..)

4. ANMODNING
Det er avgjørende for å ha større sjanse til å få våre behov møtt at vi er presise og konkrete i vår beskrivelse av hva vi trenger.

En kan bruke alle fire elementer for å uttrykke hva som er viktig for en:
1. Når jeg ser …,
2. føler jeg meg …,
3. fordi jeg har behov for …,
4. og jeg vil gjerne at …
(Kan du tenke deg å … ?)

For å kunne møte en annen person empatisk kan det lyde slik:
1. Når du ser …,
2. føler du deg …,
3. fordi du har behov for …,
4. og du vil gjerne at …?

EKSEMPEL

En mor er lei av at tenåringen gjentatte ganger kommer for sent til middag.

 • Første utfordringen er å uttrykke seg med en presis observasjon, som ikke har kritikk i seg.
 • Andre utfrodring er å sette navn på hva hun føler og ikke hva hun tenker.
 • Tredje utfordring er å finne behovet bak følelsene sine.
 • Fjerde utfordring er å be om noe uen at det høres ut som et krav.

Med IVK kan det lyde slik:

 1. De siste to ukene har jeg merket meg at du har kommet for sent til middag fem ganger.
 2. Jeg er frustrert og lei meg,
 3. for jeg trenger respekt for mitt arbeid og min tid.
 4. Kan vi snakke sammen for å finne en løsning som kommer både deg og meg i møte?

Med avstandsskapende kommunikasjon kunne det ha vært sagt slik:

 1. Du kommer stadig for sent til middag. (En evaluering)
 2. Jeg føler at du ikke respekterer meg. (En tanke, og ikke navngitt følelse)
 3. Jeg vil at du forstår hvordan dette er for meg. (Et krav)
 4. Jeg forventer at du bedrer deg. (Et upresist krav)