Fordypningskurs i Ikkevoldskommunikation (IVK)

Emotional Empathy Cartoon

På dette kurset arbeider vi med en dypere forståelse av IVK, og hvordan du kan bruke IVK til å håndtere konflikter, både i arbeidslivet og privat.

Empati: Lær å bruke empati og få redskaper til å håndtere konflikter i private og faglige sammenhenger.

Erfaringer: Bruk tidligere erfaringer som redskap til å lære deg selv bedre å kjenne i konfliktsituasjoner. Se dine ”feiltrinn” som positive erfaringer, som du kan lære av.

Begrensende overbevisninger: Lær å arbeide med dine indre konflikter. Tanker som ”jeg er ikke god nok” eller ”det klarer jeg aldri” kan brukes som redskaper fremfor som begrensninger.

Å ha med seg IVK i indre og ytre dialoger er et stort skifte i forståelsen av hvordan tanker, følelser og behov spiller sammen.

På dette kurset vil vi bl.a. undersøke hvordan våre erfaringer påvirker oss i samspillet med andre. Vi vil lære å kjenne den indre autopiloten bedre. På den måten får vi mulighet til å stanse opp og bruke bevisstheten når en konflikt er ved å trappe opp, eller vi er på vei til å oppgi våre egne behov.

Vi vil gjennom hele kurset arbeide med den indre dialogen og finne frem til de verdier og uoppfylte behov som ligger bak ord og handlinger.

Dette kan være en stor hjelp for å forebygge stress og utbrenthet.

Dette kurset er for alle som ønsker å fordype seg i de mange områder hvor IVK anvendes til å skape forandring, frisette potensial og gi ny energi.

Dagene forventes å følge nedenstående program:

Detaljene fastsettes sammen med deltakerne.

1. dag.

Velkomst og presentasjon.

Empatiens forutsetninger. Om å trene evnen til å lytte med empati.

Øvelser i å gi selv-empati, og velge om det er bruk for empati eller selv-empati.

2. dag.

Empati i høyspendte konflikter og i faglige sammenhenger.

Å transformere begrensende overbevisninger til self-empowerment.

3. dag.

Å forvandle ergelser og indre konflikter til verdifulle erfaringer og gjøre livet deiligere.

Finne balanse mellom ærlighet og empati.


4. dag.

Å lære egne behov bedre å kjenne og få et fleksibelt ordforråd for behov.

Øvelse i å skille behov fra de måter som vi tradisjonelt har foretrukket for og opfylle behovene.

Å finne næring til å fortsette IVK prosessen.

Evaluering og avslutning.

Vi veksler mellem teori og gruppearbeid.

Personlige opplevelser og situasjoner kan inngå i undervisningen.

                               

Underviser: Kirsten Kristensen, Odense.

Kirsten-Kristensen_s

Kirsten er CNVC sertifisert trener i IVK, familieterapeut fra Kempler Instituttet og seminarleder fra Familielaboratoriet.

Kirsten har 20 års erfaring som konsulent og familierådgiver. Hun underviser i IVK på 1-årige og 2-årige undervisningsforløp, samt familie sommerleire både i Danmark, Tyskland og Norge. Hun gir individuell veiledning til familier.

Kirsten arbeider i skoler og har laget en film om hvordan IVK kan bidra til trivsel i skolen. Hun utgir også bøker om Ikkevoldskommunikasjon. Se mer på www.livkom.dk.

Assistent: Brit Magnell, Oslo

20180303-Brit

Brit er utdannet fysioterapeut og har i mange år jobbet med opptrening, instruksjon og veiledning av bl.a. brystkreftopererte kvinner. Hun har også vært med i flere forskningsprosjekt innen fysioterapifaget. Brit sitter i styret i IVK Norge og er styreleder i et stort sameie hvor kommunikasjon er en vesentlig del av arbeidet. I tillegg har hun de siste seks årene fordypet seg i Ikkevoldskommunikasjon (IVK). Hun leder en øvegruppe i kontaktskapende kommunikasjon og er registrert som kandidat til CNVC sertifisert trener i IVK.

Assistent: Muditadevi Bente Kjønstad, Oslo

28870918_1818101694875657_5812192411268460396_n

Muditadevi er utdannet bygningsingeniør og har siden utdannet seg til shiatsuterapeut. Hun jobber med trening i oppmerksomhet, kjærlig vennlighet og Ikkevoldskommunikasjon. Hun har erfaring med IVK over ca 15 år, er i prosessen med å bli CNVC sertifisert trener og leder en øvegruppe i kontaktskapende kommunikasjon. Hun er også med og driver Oslo Buddhistsenter, hvor hun leder kurs og meditasjon.

Praktisk informasjon:

Sted: Sentralt i Oslo ved slottsparken. Hegdehaugsveien 30b. I Pythagoras’ kurs-lokaler.

Tid: 29. september – 2. oktober 2018.
Lørdag til tirsdag Kl. 09:00
17:00 og tirsdag 2. oktober Kl. 09:00 15:00.

Pris: 4800,-for medlemmer av IVK Norge, og 5500,- for ikke-medlemmer. Prisen inkluderer undervisning, pauseknask, te og kaffe. Har du tatt fordypningskurset m/ Kirsten tidligere gir vi deg 50% prisreduksjon og reserverer på forhånd to av kursplassene til de som ønsker å gjenta kurset.

Vi ønsker at deltakerne har 4 dagers trening med sertifisert trener eller kandidat til sertifisering.

Påmelding: Send navn, adresse, epostadresse og telefonnummer til Brit Magnell på Brit@ivk.no eller

mobil: 95 11 20 23, innen 20. juni 2018. Se avbestillingsbetingelser på hjemmesiden, www.ivk.no

Betaling: Vi ber om at depositum på 1300,- betales ved påmelding, og resten innen 1. august 2018 til kontonummer til IVK Norge: 1254.62.53102. Merk betalingen «Fordypningskurs 2018».

Hvis prisen avholder deg fra å delta vil vi gjerne motta en begrunnet søknad.

Ta med: Lunsj, penn, papir og fargeblyanter.

Tilbakemeldinger fra noen tidligere kursdeltakere:

Jeg har fått en bedre og dypere forståelse av IVK.  Geir Hagberg.

Verdsetter verktøyet for kommunikasjon enda sterkere.   Josefine van der Peet.

Forsto at jeg trenger et såpass langt kurs for å «komme inn i det» og for at kunnskapen og verktøyene man lærer «setter seg». Fikk mange verktøy å fortsette og jobbe med. Anonym.