Fordypningskurs i sjiraffspråket i Oslo

*Ønsker du å bli hørt og forstått, også i utfordrende situasjoner på jobb eller hjemme?
*Kan du tenke deg å lære en måte å kommunisere på der du ikke lenger hører anklager, kritikk og fornærmelser, og der du kan si fra hva som er viktig for deg uten at noen går i forsvar eller blir såret?

Har du kanskje allerede gått på introduksjons- eller grunnkurs i empatisk, kontaktskapende, anerkjennende eller ikkevoldskommunikasjon (IVK) og ønsker fordypning og mer praksis? Da inviterer vi deg til å bli med på

Fordypningskurs i sjiraffspråket! 
VI mener at IVK kan gjøre en stor forskjell i ditt og andres liv. IVK gjør det lettere å finne ut og sette ord på hvilke følelser og behov vi har og har en nesten magisk evne til å hjelpe oss å håndtere konflikter. Her kan vi komme forbi beskyldninger og bedømminger, være i stand til å se det konstruktive i kritikk og negative tilbakemeldinger og lete etter løsninger som kan komme alle til gode.

Sjiraffspråket eller Ikkevoldskommunikasjon, IVK (nonviolent communication på engelsk) er utviklet av den amerikanske psykologen og konfliktløseren Marshall B. Rosenberg gjennom en periode på 40 år. IVK er en kommunikasjonsform og levemåte som skaper dyp kontakt og forståelse mellom mennesker, på tvers av bakgrunn, kjønn, alder, nasjonalitet, religion og andre etiketter.

IVK er anerkjent verden over som et verktøy i konflikthåndtering og dialogfremmende kommunikasjon, enten det er i konfliktområder, i fengsler, mellom grupperinger og gjenger, på arbeidsplasser, i parforhold eller andre typer relasjoner mellom mennesker. Med IVK søker vi å tilegne oss sunne verdier basert på ærlighet og empati. Vi kan være ærlige om egne meninger og behov samtidig som vi ivaretar den andre, og vi lærer å lytte og snakke med mer innlevelse og tydelighet. Du kan lese mer på ivk.no eller www.cnvc.org

På dette fordypningskurset ønsker vi å gi en del tid og rom for øvelser og praksis. Vi vil også gjerne innom dyader, empatisk lytting og kommunikasjonsspillet Skyldfri Sone®. Dersom det er interesse for det, vil vi også vise og veilede deltakerne gjennom en prosess som kan hjelpe oss å forvandle smerte til noe positivt og konstruktivt. Ellers vil vi gjerne arbeide med deltakernes ønsker og aktuelle situasjoner og problemstillinger.

Kursledere er Anniken Poulsson Beer, f. 1963,
og Gert Ceville-Danielsen, f. 1977.

IMG_3258Anniken er utdannet barnehagelærer og dramapedagog. Hun har arbeidet som pedagog og leder siden midten på 80-tallet. Anniken har utdanning innenfor coaching og seminarledelse, og har holdt kurs og foredrag i over 20 år. Hun ble sertifisert trener hos CNVC (Center for Nonviolent Communication) i 2012, som den første (og foreløpig eneste) i Norge. Anniken holder kurs, foredrag og gir veiledning i sjiraffspråket over hele verden. Hun er i dag ansatt som fagdirektør for empatisk kommunikasjon i Inspirato Group Global.

 

gert-empathos-partnersGert har utdannet seg innen og jobbet med konflikthåndtering og fredsarbeid siden 1994. Han ble nylig anbefalt som den andre CNVC-sertifiserte IVK-treneren i Norge. Gert har jobbet for FN i 10 år og brukte IVK bevisst da han ble kidnappet i Jemen i januar 2012. Gert er leder i IVK Østlandet og sekretær i IVK Norge og holder nå kurs og foredrag i IVK, empati og konflikthåndtering gjennom foretaket Empathos Partners. Både Anniken og Gert gleder seg til to dager med fordypning, læring, latter og mening.

 

Arbeidsformen i kurset er en kombinasjon av dialog, øvelser, refleksjon og teori.
Vi anbefaler at kursdeltakerne allerede har tatt et introduksjons- og/eller grunnkurs i IVK og at de har lest minst én bok av Marshall Rosenberg eller andre CNVC-sertifiserte trenere. For dere som er helt nye, arrangerer vi et introduksjonskurs kvelden før. Ta kontakt dersom du ikke er helt sikker på om du trenger introduksjonskurset.

Praktisk informasjon:


Tid: 20-21. januar 2018, kl 10.00 – 17.00 begge dagene. Introduksjonskurs fredag 19. januar kl 1700-2000.
Sted: Shiatsu Norge, Storgata 39, Oslo. Ta med matpakke, så spiser vi lunsj sammen på kjøkkenet. Det er også muligheter for å bestille mat for de som ønsker det
Pris: kr 2500 20% rabatt for par og/eller studenter. Prisen inkluderer undervisning, kursmateriell inkl. kommunikasjonsverktøyet Skyldfri Sone®, kursbevis, te og kaffe. Rabattene kan ikke kombineres. Ekstrakostnad for introduksjonskurset fredag er kr 400.
Påmelding: innen 5. januar. Begrenset plass, maks 20 deltakere.

Du bekrefter plassen ved å melde deg på ved å bruke dette påmeldingsskjemaet: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHcY26U3uxREeS8dMsi7Ce2K_zrJU6pf__K3yDyOTsj-tnmw/viewform og ved å betale kursavgiften eller et depositum på kr 500. Restbeløpet betales før 5. januar. Vennligst overfør betalingen til Empathos Partners på kontonummer 1503 85 46071 eller på Vipps 88069. Vennligst merk overføringen med navn og “Fordypning Oslo”. Du kan også be om faktura. Påmelding er bindende etter 5. januar og depositumet beholdes etter dette. For ytterligere informasjon, ta kontakt med oss på info@empathos.org eller på mobil 93952810.