Grunnkurs IVK i Sandnes

Inspirato Group Global inviterer til
Grunnkurs IVK, 27. og 28. januar 2018, Sandnes

IMG_3258

Kursleder: Anniken Poulsson Beer, internasjonalt sertifisert trener siden 2012. (CNVC Certified Trainer)
Les mer her https://inspiratogg.com/teamet-vart/

Sted: Livsglede for alle, Bedriftsveien 15, 4313 Sandnes http://livsgledeforalle.no
Tid: kl 10 – 17 begge dagene
På dette kurset lærer du:
*Bakgrunn og prinsipper for IVK
*Å forstå hva som styrer din egen og andres atferd
*Å kunne uttrykke deg selv ærlig og tydelig, samtidig som du i varetar andre
*Å lytte på en måte som skaper kontakt og forståelse
*Å kommunisere med empati både overfor deg selv og andre
*Å håndtere konflikter og utfordrende samtaler på en konstruktiv måte
*Å bruke kommunikasjons- og konflikthåndteringsverktøyet Skyldfri Sone
IVK/Ikkevoldskommunikasjon (eng. NVC/Nonviolent Communication) er utviklet av den amerikanske psykologen og konfliktløseren Marshall B. Rosenberg gjennom en periode på 40 år. IVK er en kommunikasjonsform og væremåte som skaper dyp kontakt og forståelse mellom mennesker, på tvers av bakgrunn, alder, kjønn, alder, nasjonalitet eller religion.
Kalles også empatisk kommunikasjon, kontaktskapende kommunikasjon, anerkjennende kommunikasjon og sjiraffspråk.
Les mer her https: https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/J1oJJJ/Mer-sjiraffsprak_-mindre-konflikt
Pris: Kr 2900,-/2700,- for medlemmer i IVK-Norge/5200,- for par. Inkl. lunsj, kompendium, kursbevis og Skyldfri Sone.
Betaling på Vipps til 926 04 600, med kort på hjemmesiden www.inspiratogg.com/event eller be om faktura.
Nærmere informasjon: Anniken tlf. 977 791 71, Trond 926 04 600
Påmelding: anniken@inspiratogg.com

Logo CNVC