Kurs i Anerkjennende Kommunikasjon for par

vinterbilde

Kurs i Anerkjennende Kommunikasjon for par. 

9.-11.11. 2018, Aarholt-tunet Gjestegård,  Stokke, Vestfold.

Velkommen til mer kontakt i parforholdet.

I naturskjønne omgivelser på Aarholt-tunet Gjestegård tilbys det kommunikasjonskurs for par i regi av Inspirato Group Global. Vi ønsker par velkomne, hvor begge er enige om å fortsette i forholdet, samt å arbeide for mer glede og bedre kommunikasjon. Det er ingen forutsetning at dere har kommunikasjonskurs eller samlivskurs fra før. Aarholt-tunet har behagelige private værelser og smakfull mat til alle behov. Denne helgen har dere mulighet til å investere tid og fokus for livet videre sammen, med erfarne kursledere i Anerkjennende Kommunikasjon.

På dette helgekurset lærer dere:
•  Grunnleggende ferdigheter og begreper i Anerkjennende Kommunikasjon.

 • Å lytte empatisk uten å høre kritikk.
  •  Hva empatisk lytting er – og hva det ikke er.
  •  Å ta ansvar for egne reaksjoner og skille mellom det som er ens eget og det som er andres.
  •  Å håndtere utfordrende samtaler på en konstruktiv måte.
  •  Å uttrykke dere ærlig uten å kritisere.
 • Å ”reparere” kontakten etter en konflikt.
  •  Gode vaner for kontakt og kjærlighet for livet videre sammen.
  Arbeidsformen i kurset er en kombinasjon av dialog, øvelser, refleksjon og teori.

Kurset inkluderer innføring og trening i kommunikasjonsverktøyet Skyldfri Sone® som dere får med hjem. Dette verktøyet består av spillebrett og kort som vil sikre integrering av hva du har lært på kurset.

Mer info på engelsk her : http://thenofaultzone.com/index.html
Kursledere er Anniken Poulsson Beer og Arvid Leeber.
Anniken:

 • ble sertifisert veileder ved Center for Nonviolent Communication (CNVC) i 2012.
 • har arbeidet som pedagog og leder siden midten på 80-tallet.
 • har utdanning innenfor coaching og seminarledelse.
 • holder kurs og foredrag i kommunikasjon over hele verden for privatpersoner, bedrifter og organisasjoner.
 • bistår i utviklingsprosesser og tilbyr individuell veiledning.
 • er ansatt og partner i Inspirato Group Global som fagdirektør for empatisk kommunikasjon.

Arvid:

 • er i prosess i å bli sertifisert veileder ved CNVC.
 • har holdt kurs i Anerkjennende Kommunikasjon siden 2001 med fokus på familie, samliv og nære relasjoner.
 • har siden 2007 veiledet par med ønske om bedre kommunikasjon i privatkonsultasjoner og på samlivskurs (PREP).

Anerkjennende kommunikasjon, også kalt Ikkevoldskommunikasjon (IVK), er utviklet av den amerikanske psykologen og konfliktløseren Marshall B. Rosenberg. Der er en kommunikasjonsmodell men også en væremåte som skaper dyp kontakt og forståelse mellom mennesker, på tvers av bakgrunn, kjønn, alder, nasjonalitet eller religion.

IVK er anerkjent verden over som et verktøy i konflikthåndtering og dialogfremmende kommunikasjon. Modellen blir brukt i parforhold, nære relasjoner, på arbeidsplassen i konfliktområder mellom grupperinger, gjenger, i fengsler og i diplomatiske settinger for å nevne noe.
Med IVK søker vi å tilegne oss sunne verdier basert på ærlighet og empati.

Vi kan stå opp for oss selv samtidig som vi ivaretar den andre.

Vi lærer å lytte og snakke med mer innlevelse og tydelighet.
Les mer på www.ivk.no eller www.cnvc.org

Praktisk informasjon:

Tid: 9.-11.11 2018 – kl 18 -20 på fredag, kl 09.00 – 16.30 lørdag og søndag.

Sted: Aarholt- tunet gjestegård , Årholtveien 80, 3160 STOKKE

Priser: Kurs fra fre. til søn. med alle måltider og to overnattinger: kr 8.300,- pr. par. Kr 8000,- om begge er medlemmer i IVK Norge (ivk.no)

Kurs fra fre. til søn. med noen måltider, ingen overnatting: kr 6.800,- pr. par 6.500,- for medlemmer av IVK Norge (ivk.no)

Prisen inkluderer læringsverktøyet Skyldfri Sone®

Påmelding: Via websiden – inspiratogg.com/events 

Ta gjerne kontakt med Arvid, tlf. 979 77 725 / aleeber@online.no

for info om kursinnhold og praktiske ting:

Betalingsfrist: Innen 25. oktober 2018. Påmelding bekreftes ved betaling. 

10 % avslag for påmelding før 1.10. 2018. Faktura sendes på e-post.

Dere kan også bruke Vipps til 92 60 46 00 hvis dere ønsker det.

Vi vil gjøre alt vi kan for at dette skal bli en uforglemmelig helg. 

Velkommen! 

——————————————————————————————————–

Ofte spurte spørsmål:

Hvem kan delta på kurset?

Alle par som ønsker å forbedre sine relasjoner kan delta, helt uavhengig av livssyn og seksuell legning.

Hva med oss som er single eller er i separasjonsprosess?

Be om informasjon om våre kurs i Anerkjennende Kommunikasjon – neste kurs se ivk.no .

Hvor mange kan delta på kurset?

Vi tar inn maks 15 par på hvert kurs.

I hvilke relasjoner kan jeg bruke det jeg lærer?

I alle relasjoner, både privat og på jobb og ikke minst med deg selv.

Kan dette kurset hjelpe meg å utvikle meg i min jobbrolle?

Helt klart. Du vil lære å lytte uten å høre kritikk samt gjenkjenne når du ubevisst kritiserer istedenfor å snakke om deg selv, og det er en viktig egenskap både som leder og ansatt.

Hvordan er kurset lagt opp?

Det er litt teori, men mest praktiske øvelser hvor parene jobber to og to. Du jobber med din egen partner.

Må jeg dele noe personlig med resten av gruppen?

Du velger selv hvor mye og hva du vil dele høyt, men erfaringsmessig er det mye å hente på andres tanker og erfaringer, så det er fint om du våger det. Det er taushetsplikt for alle deltakere og kursholdere. 

Min mann har vansker med å uttrykke følelser og er ofte taus. Vil kurset være nyttig for ham?

En undertittel til kurset kunne vært ”fra taus til tydelig”. Kurset handler om å bli trygg på å uttrykke hvordan man har det.

Min kone har ofte vansker med å komme seg ut av det emosjonelle og inn i løsning. Er kurset nyttig for henne? 

Ofte er det lettende å ha en god lytter for å komme videre. Modellen legger til rette for å finne løsninger som dekker begge parters behov.

Hva med pauser? 

Vi legger inn små pauser underveis og en lengre spisepause midtveis lørdag og søndag.  Kaffe, te og litt frukt/snacks settes frem i pausene.

Må man bo på Aarholt-tunet?

Nei, se avsnittet om priser under Praktisk informasjon.

Kan Anniken og Arvid komme og holde kurset i Anerkjennende Kommunikasjon på min arbeidsplass/ i min avdeling? Hvor stor gruppe må vi i så fall være?

Ja, vi kommer gjerne ut på arbeidsplasser eller i andre forum.

Gruppestørrelsen kan variere, ved færre enn 12 pleier vi å være én kursholder, ved flere enn 12 er vi gjerne to.

Er dette kurset å regne som parterapi?

Kurset er ikke parterapi men et praktisk kurs som gir verktøy til et samliv med mer glede.

Vi har vært på PREP kurs på Aarholt-tunet før, er dette samme kurs med ny tittel?

Aarholt-tunet har lang erfaring med å holde samlivskurs PREP, med over 1500 deltakende par i over 17 år. Med kurset Anerkjennende Kommunikasjon kan du bygge videre på hva du lærte på PREP kurset. Noen elementer vil du kjenne igjen men alle de praktiske øvelsene dere får i oppgave vil være nye for dere.

Får man kursbevis?

Ja, du får et kursbevis som teller med i en eventuell sertifiseringsprosess gjennom Center of Nonviolent Communication.