Kurs: Introduksjon i empatisk kommunikasjon

29. november kl 18-21, Drammen

Kursholdere: Gert Ceville-Danielsen og Muditadevi Bente Kjønstad

Mer informasjon på Facebook eller kontakt Gert på gert@ivk.no