Sjiraffspråk – empatisk tilnærming i konflikter

Velkommen til foredrag på Litteraturhuset, torsdag 9. november 2017, kl. 1800 – 2030.

Det blir en innføring i sjiraffspråk og et innlegg om empatisk tilnærming i konflikter.

Forelesere er Sandra Schmid (IVK Norge) og Jan Sjøberg.

Sandra Schmid sitter som styremedlem i IVK-Norge, og hun anvender sjiraffspråket bl.a. i sitt daglige arbeid som avdelingsleder i kommunen.
Jan Sjøberg har undervist i sjiraffspråket i 20 år og har erfaring med konflikthåndteringsarbeid bl.a. fra konfliktrådet, gatemegling mm. Til daglig jobber han som psykolog, veileder og kursholder.

Pris: 50.- betales kontant ved inngangen.

http://litteraturhuset.no/arrangement/sjiraffsprak/