I møte med voldsutsatte

Et abstrakt maleri av to mennesker

Nå kan din arbeidsplass bestille et kurs som styrker ferdigheter i empatisk lytting, i møte med voldsutsatte. For mer informasjon ta en titt på hjemmesiden www.voldsutsatte.no, eller i brosjyren.

Brosjyre «I møte med voldsutsatte»