Kontakt


Hver av oss i styret har ulike roller og ansvarsområder. For å kunne kontakte rett person for ditt spørsmål ber vi deg se på listen nedenfor og se hvem du tenker kan passe for ditt anliggende.

For spørsmål om
Kan du kontakte
Presse og spørsmål fra andre organisasjoner, samt nyhetsbrev
Leder, Axel Bojer axel@ivk.no
Medlemskap, medlemsfordeler og frivillig arbeid
Medlemskoordinator, Brit Magnell brit@ivk.no
Hjemmeside
Nettredaktør, Sandra Schmid sandra@ivk.no
Kurs og generelt om IVK Norge
Sekretær,Gert Ceville-Danielsen gert@ivk.no
Medlemskontingent og innbetaling
Kasserer, Gert Ceville-Danielsen gert@ivk.no