Øvegrupper

Vil du være med i en IVK-øvegruppe?

Mennesker i en trappHva dere trener på i en øvegruppe er opp til hver enkelt øvegruppe og bestemmes ofte innad i gruppen fra gang til gang.

Felles for alle disse øvegruppene er at deltakerne har et engasjement for IVK, og ønsker å utvikle sine ferdigheter hva gjelder kommunikasjon og personlig utvikling.

Dere kan gi og motta empati, feire, sørge og utvikle dere i fellesskap. Mange opplever dette som meningsfylt og godt å gjøre sammen. Dere bestemmer selv struktur, innhold og hvor ofte dere møtes.

Der du bor

Vil du starte en øvegruppe på ditt hjemsted? Da kan vi sette din kontaktinformasjon her slik at andre interesserte kan henvende seg til deg. Send teksten du ønsker skal stå her til vår nettredaktør Sandra Schmid,  sandra@ivk.no

Bergen

Gruppe 1

Bryggene i BergenDen eldste gruppen har holdt på siden september 2008. Vi møttes tidligere hver 14. dag. Nå møtes vi en gang i måneden.
Deltakelse er helt frivillig. Medlemmene sier fra på forhånd om de kommer eller ikke. Vi har hatt litt variasjon i antall medlemmer. Gruppen har ingen leder.
Gruppen er lukket. Dvs at det ikke tas inn nye medlemmer. Et vanlig møte (ca 2 1/2 time) :

  • Vi starter hvert møte med en innsjekk med spørsmålene: Hva er levende i deg akkurat nå? Har du noen ønsker for aktiviteter i møtet i dag?
  • Vi finner i fellesskap frem til hva vi skal gjøre i møtet.
  • Aktiviteter kan være å få og gi empati, gå dansegulv, diskusjon eller øvelser med ett tema. F eks behov eller annet som er levende der og da
  • Så avslutter vi med en utsjekkingsrunde.

Tilbakemeldinger i gruppen har vært at det er mer meningsfylt når en tar opp en situasjon eller utfordring i sitt liv. Det blir mer liv da.

Kontaktperson: Nina Morlandstø. nina@emano.no 900 13 437

Gruppe 2

En annen øvegruppe har vært i gang siden 2010. Denne er også lukket og møtes hver 14. dag.

Gruppe 3

Det er også en gruppe for de som har mer enn 30 dager med sertifisert trener. Denne gruppen har sitt utgangspunkt i kursdeltagere fra fordypelseskurs i IVK. Her er det ingen fast møtekalender, men når der er energi for å møtes, så gjør vi det.
Kontaktperson: Nina Morlandstø nina@emano.no 900 13 437

Bodø

BodøJeg ønsker å starte en IVK-øvegruppe i Bodø, hvor vi kan møtes ca. hver 2.–3. uke. Varighet ca 2 1/2–3 timer. Kjennskap til IVK er ingen forutsetning.
Jeg vil lede gruppen og dele den kunnskap og erfaring jeg har samlet gjennom de siste 5 årene i IVK-prosessen.
Vi vil jobbe med eksempler fra deltakernes hverdag, øve på å de fire trinn til kontakt og å få og gi empati.
Vi kan se dvd-klipp for å tydeliggjøre prosesser. Jeg ønsker at øvegruppen kan fungere som et varmt og støttende fellesskap.
Pris 125,– per gang.
Kontaktperson: Åse kjempenes aasekjem@msn.com 977 48 999

Drammen

DrammenMed de deltakerne som nå er, har denne gruppen trent sammen siden høsten 2011. Vi møtes ca hver 3–4 uke, og da 2 ½–3 timer.
Gruppen er åpen, og samtidig ønsker vi at de som kommer har intensjon om å være med over tid.
Vi som er med har ulik erfaring og noe kunnskap om holdningen IVK representerer. Det viktigste er å trene!
For å ha en viss struktur har vi fulgt oppbygningen i Rosenbergs grunnbok. Vi begynner oftest med noen minutter stille samvær, til å samle seg.
Dernest har vi sett nærmere på ett konkret kapittel, sammen fremhevet essensen og trent med oppgaver.
Vi har te/kaffe pause, og følger gjerne opp etter dette med flere øvelser, praksis fra egen situasjon, ofte den såkalte Dancefloormodellen.
Det som er levende i deltakerne er viktigst, og en tidligere avtalt struktur kan settes til side hvis noe annet synes sentralt.
Vi pleier å avslutte med at ordet er åpent for de som ønsker å si noe om hvordan kvelden har vært for seg.
Deltakelse er gratis og vi jobber uten leder. Bidrag til pause er velkomment.
Kontaktperson: Elin Valla elin.valla@gmail.com

Oslo

Oslo øst

Torsdagsgruppa har holdt på i mange år. Programmet er omtrent som det som er skrevet for Bergen.
Vi har møte hver 14 dag (sjekker om alle kan), varer i 3 timer og alle har med noe mat/frukt/nøtter» som deles.
Ofte bestemmer vi et tema på forhånd til neste møte. Vi er ikke låst av tema fordi det viktige er å ta tak i det som «brenner».  Vi er åpne for nye medlemmer.
Kontaktperson: Solveig Nærum solnaeru@online.no 92 42 06 20

Oslo vest

Oslo øst

Vi er en liten øvegruppe som møtes hver annen onsdag, i uker med ulike tall. Møtetiden er fra kl. 18 og i ca 21/2 – max 3 timer. Vi er åpne for å ta imot nye medlemmer. Alle som er med i gruppen nå, har en del erfaring med IVK. Vi ønsker at nye medlemmer også har litt erfaring, og som et minimum har lest boken: «Ikkevoldskommunikasjon, et språk for livet.» Ellers kan erfaringen være så forskjellig, så vi ønsker at du har en samtale med en av oss, for å se om dine og våre forventninger stemmer, før vi inviterer deg til å være med i gruppen.

Kontinuitet er viktig for oss. Det er ikke alltid mulig å få til i en travel hverdag, men vi ønsker at nye deltakere skal ha mulighet for å prioritere deltakelse i gruppen jevnlig.

Kontaktperson: Astri Lindholm. E-post: astrilin@online.no. Telefon 908 85 264. Helst kl 16–19.

Ny øvegruppe i Oslo

Jeg har lyst til å starte en øvingsgruppe i Oslo. Først og fremst for nybegynnere og de som har liten erfaring med IVK.
Selv har jeg arbeidet med IVK i fire år, og har deltatt i mange kurs med sertifiserte trenere.
Jeg ønsker å få mer erfaring i hvordan jeg kan formidle dette til andre. Derfor vil jeg tilby meg å lede engruppe av interesserte nybegynnere.

Jeg forutsetter at deltakerne investerer i å kjøpe boken: Ikkevoldskommunikasjon – et språk for livet, av Marshall Rosenberg. Ut over dette, vil det ikke koste penger å delta i gruppen.
Kontaktperson: Astri Lindholm. E-post: astrilin@online.no 90 88 52 64, helst kl 16–19.

Trondheim

TrondheimGruppen har vært i gang siden august 2011 og møtes hver 14. dag. Gruppen er åpen, men du må ha minimum to dagers kurs i ikkevoldskommunikasjon.
Kontaktperson: Karine Skinner. E-post: karine@mentalbalanse.no 47 38 94 33.

Hva skjer