Marshall Rosenberg er død

– en internasjonal fredsstifter og opphavsmannen til ikkevoldskommunikasjon


Dr. Marshall Rosenberg, en internasjonal fredsstifter og opphavsmannen til ikkevoldskommunikasjon, døde fredelig i en alder av 80 år, av kreft, den 7. februar 2015. Hans IVK-prosess (ikkevoldskommunikasjon), som nå er tatt i bruk i mer enn 100 land, har hjulpet foreldre med å kommunisere med sine barn, par i å kommunisere med hverandre, de ansatte med sine sjefer, lærerne med sine studenter, politiet med opprørere, aktivister med autoritetene og ofre å snakke med sine overgripere.

Rosenberg ble født i 1934 og vokste opp i Detroit. Hans liv, og utviklingen av IVK, ble tydelig påvirket av at han ble banket opp da han var liten, på grunn av sitt jødiske etternavn. Det var ikke så mye slagene som såret ham, fortalte han senere, som smilene i ansiktene til tilskuerne. Rosenbergs senere utforskning av årsakene til vold og måter å redusere den på utviklet seg til IVK. Det er en prosess som bruker en forsterket mellommenneskelig kommunikasjon, større medfølelse og en fredelig konflikthåndtering, og som beriker allerede harmoniske forhold.

I 1961 fikk Rosenberg en filosofisk doktorgrad (PhD) i klinisk psykologi fra universitetet i Wisconsin. Der møtte han sin veileder, psykologen Carl Rogers. Rosenberg gir Rogers æren for å ha gjort ham oppmerksom på ferdigheten og verdien av å lytte empatisk, og av mykt å forene tanker, følelser, verdier og det talte ord.

Mahatma Gandhi påvirket også Rosenberg; Rosenberg utviklet IVK dels som en enkel, praktisk prosess – en overføring av Gandhis ahimsa-filosofi (noen ganger oversatt som «den overstrømmende kjærligheten som oppstår når all ond vilje, sinne og hat er borte fra hjertet») til hverdagslige ord, handlinger og tanker.

På 60-tallet samarbeidet Rosenberg tett med menneskerettighetsaktivister i USA. Han meglet mellom studenter som skapte opptøyer og ledelsen på universitetet og arbeidet for å oppheve raseskillet i de offentlige skolene med fredelige midler. Han var en engasjert lærer, fredsstifter og en karismatisk visjonær med en vidunderlig humoristisk sans. I løpet av livet ledet Rosenberg arbeidsgrupper i IVK og intensiv IVK-trening for tusenvis av mennesker i over 60 land, også i områder splittet av krig og i land med dårlig økonomi.

Et minneverdig møte fant sted da Rosenberg meglet mellom lederne for krigførende kristne og muslimske folkestammer i det nordlige Nigeria tidlig på 90-tallet. Før han begynte ble Rosenberg fortalt at noen av lederne i rommet visste at andre i samme rom hadde drept barna deres. Rosenberg tok i bruk sin IVK-prosess for å hjelpe lederne til å høre og forstå hverandre. Ved en anledning sprang en av lederne opp og snakket ivrig. Rosenbergs oversetter fortalte ham at lederen sa: «Hvis vi var i stand til å snakke med hverandre på denne måten, så hadde vi ikke behøvd å drepe hverandre.» En lignende uttalelse ble gitt av en fange under en IVK-øvelse i et amerikansk fengsel. Han sa, dypt bedrøvet, at hvis han hadde kunnet snakke slik som Rosenberg demonstrerte, så ville han han ikke ha drept sin beste venn.

IVK har overskredet sin opprinnelige funksjon som et verktøy for fred og blir i dag verdsatt som en prosess som kan gi støtte til både indre personlig utvikling og ytre sosiale endringer. Rosenbergs arv føres videre av «The Center for Nonviolent Communication» (senteret for ikkevoldskommunikasjon), som ble stiftet I 1984. Et nettverk av sertifiserte trenere og tusenvis av IVK-støttespillere i over 100 land over hele verden engasjerer seg i flere aktiviteter, også fengelsprosjekter, forsoningsmøter for gatebarn, skoleprogrammer samt trening for folk flest og for bedrifter.

 

Skrevet av Daren DeWitt, oversatt fra engelsk av Axel Bojer