Handlingsplan

1. Jobbe strategisk for å øke medlemstallene.

2. Legge til rette for utvikling av medlemmene gjennom blant annet kurs, samlinger, medlemsaften, IVK-treff og annet.

3. Tilby kurs for ansatte i skole og barnehage.

4. Tilby kurs til organisasjoner som møter mennesker i konflikter.

Disse punktene ble vedtatt på sirkelmøtet på Notodden høsten 2013, og gjelder for de neste fire år frem til høstsamlingen i 2017.

Dersom noen grunnleggende forutsetninger endrer seg, tar vi hovedoppgaver opp til vurdering og gjør eventuelle endringer på halvårlige sirkelmøter.