Samling i Oslo høsten 2010

Samling og seminar i Oslo høsten 2010

Denne høstens samling i IVK Norge og seminar i kontaktskapende kommunikasjon ble holdt i Oslo 28. – 31. oktober.
Arrangementene fant sted på Litteraturhuset og Lovisenberg gjestehus.

Tema for seminaret var:
– Giraffspråk i kontakt med barn, ungdom og skole
– Selvempati: Kunsten å lytte til seg selv med varme og tålmodighet.

Vil du se invitasjonen som ble sendt ut i forkant av dette seminaret? Klikk her.

Noen fotoinntrykk fra samlingen, tatt av Nina Morlandstø


Marianne Göthlin underviste i hvordan man kan bruke IVK sammen med
barn og ungdom.


En måte å se det vakre i våre behov, med litt hjelp fra Marianne.


Åse og Ida – to av våre styremedlemmer som også tok del i organiseringen av
høstens Oslo-samling.


Øvingsoppgaver i små grupper.


Gjennom arbeid i små grupper øvde vi for eksempel på å skille mellom
følelser, behov og strategier.


Morten Gulbrandsen og Turid Lygren presenterte erfaringer med IVK i barne-
hager i Ski kommune, på fredagens åpne seminar på Litteraturhuset.


Sammen med Bjarte Bjørsvik gav Nina Morlandstø en innføring i IVK.


Jannicke Heyerdahl-Larsen fortalte om 10 studiepoeng-fagemnet
‘Anerkjennende kommunikasjon’, som tilbys ved Høgskolen i Oslo.


Arrangementskomiteen sørget også for mye deilig mat.