Samling i Rosendal våren 2011

Igjen i år stod Britt Helen som lokal arrangør av vår vårsamling I Rosendal. I år hadde vi valgt temaene: Hvordan utvikle parforhold og nære relasjoner? Og Hvordan oppnå kontakt med og uttrykke glede, kjærlighet, anerkjennelse og takknemmelighet fullt ut? For å hjelpe og inspirere oss med å kaste lys over dette kom sertifisert IVKtrener fra Danmark, Gitte Kjær-Westermann. Kommunen hadde stilt bystyresalen til disposisjon for oss, det var innlosjering på hytter ved fjorden og måltidene ble inntatt på Røløa. Det var vakre omgivelser med blomstrende frukttrær, nyutsprungent løv samt elv, fjord og fjeld. Noen benyttet seg også av anledningen til en fjelltur, omvisning i Baroniet, spaserture i området, og noen til en dukkert i fjorden.

Fredag kveld hadde vi introduksjonskurs i IVK. I tillegg til medlemmer av IVK-Norge var også noen lokalt interesserte til stede. Berikende å oppleve at nye mennesker fatter interesse for IVK.

Lørdag var temaene hvordan skape bedre kontakt, forståelse og samarbeid i forholdet. Håndtering av forskjeller og konflikter, måter å bevare gnisten. Håndtere forskjellige holdninger og utvikle berikende relasjoner med samarbeid basert på felles verdier og mål, samtidig som det gis plass til fleksibilitet og ulikheter. Vi hadde forskjellige øvelser bl.a. i smågrupper til å belyse dette.

Søndag var temaene: ”Hvordan forstå og bygge opp verdsettelse og anerkjennelse”, og ”annerkjennelse og verdsettelse som verdifull tilbakemelding”. Gitte Kjær-Westermann sitter i bystyret i Lyngby-Tårbæk kommune og delte etter middagen sine erfaringer innen politikk med de som var interesserte. IVK innen politikk byr på en del utfordringer fordi det på en del områder er to forskjellige verdener som møtes. Inspirerende å treffe et menneske som har tro på at endringer er mulige og har styrke til å stå i det, når det blåser. Søndagskveld hadde vi et raskt og effektivt sirkelmøte ledet etter sosiokratiske prinsipper, hvor mange og viktige beslutninger ble tatt.

Mandag fortsatte vi med temaene fra dagen før. Gitte hadde ”et dansegulv” med seg, som det var første gang jeg stiftet bekjentskap med. Det var plater på gulvet til å stå på for å vise vei til indre klarhet og forståelse ved å bli bevisst på hvordan vi mange ganger strides innenfra mellom ulike viktige behov. Vi hadde demonstrasjoner av hvordan det fungerte som var lærerike..

Vi kunne kose oss med lekre lunsjer og middager laget av lokale kokkeelever og hjelp til frokost fikk vi av Marita og hennes medhjelpere. Så dette var på mange måter en nærende samling hvor også engasjerte nye medlemmer hadde funnet veien.

Høstens samling planlegges til Ski-området, hvor Elisabeth har sagt seg villig til å være lokal arrangør og Gitte Kjær-Westermann har sagt seg villig til å komme og undervise, helgen er fastsatt til 11.-13.november, temaene blir Det indre barn og IVK på arbeidsplassen. Det planlegges også tilbud om å lære å skrive IVK, antageligvis lagt til mandag den 14.

Takk til alle for at denne samling ble som den ble. En spesiell takk til Gitte som reiste fra familie og egen bursdag for å inspirere og dele med oss, og til Brit Helen og Marie som har organisert en masse praktiske ting slik at dette ble mulig.

Åse Kjempenes