Samling på Notodden høsten 2013

I år som året før har IVK Norge hatt helgesamling på Frisjelen påSunrise on Fields
Notodden. Etter en tur med bil opp en kilometerlang og svingete bakke
kom vi fram til ei rundt hundre år gammel trehytte i skogen (på to
etasjer, og med soverom til oss alle i andre etasje). Det ga meg ro og
harmoni. Det hjalp meg å åpne sansene og sinnet, og gjorde det lettere å
tre inn i det jeg var kommet hit for. Og hva var det?

Et av mine mål med samlinga var å møte andre med samme interesse: IVK!
For hva da? Jo, det betyr «Ikkevoldelig kommunikasjon». Andre navn på
dette er kontaktskapende eller empatisk kommunikasjon. Jeg forstår dette
som en øvelsesvei for å komme i kontakt med både egne og andres følelser
og behov, på en vennlig og imøtekommende måte. – Jeg tror ikke jeg blir
utlært på lenge, men veien er en nytelse i seg selv! … «Det finnes ingen
vei til fred, fred er veien!», som Gandhi sa.

Som en vei inn i dette hadde vi denne gang arbeidsøkter med Anniken
Poulsson Beer og Ida Rump, som begge har drevet på med dette i flere år.
Denne gang øste de av sin kunnskap i metodene til Robert Gonzales, i det
de kalte «Fokus innover: Det vakre i behovene». Hva ligger bak våre
behov når vi for eksempel dømmer oss selv til å være grådige, egoistiske
og late? Kan vi se det vakre i disse behovene? Jeg var med på en økt med
dette (av to), og ut fra min erfaring er svaret et rungende JA! Det ga
meg kontakt med dypere behov i meg selv og økt selvinnsikt.

En annen del av samlinga, som dels gikk parallelt med arbeidsøktene, og
dels som eneste planlagte fellesaktivitet, var å se på IVK Norges
strategier. Hvordan kan IVK Norge formilde sin interesse for og glede
ved empatisk kommunikasjon? Kan vi inspirere andre med det vi har erfart
som en fruktbar vei til et annet menneskes hjerte, fra vårt eget? Hva
vil IVK Norge som organisasjon? Et konkret resultat av dette arbeidet
kom vi fram til en felles visjon:

IVK Norge arbeider for konstruktiv konflikthåndtering. Vi stimulerer til
økt egenverd. Vi bidrar til å skape gjensidig forståelse for menneskers
behov.

Som underpunkter til dette fant vi også fram til 4 hovedoppgaver og en
rekke mål og aktiviteter til hver av dem.

De som var med var så fornøyde med Frisjelen som samlingssted at vi
besluttet å være her neste høst også, høsten 2014.

Som avslutning legger jeg ved et dikt jeg startet på denne helga, dels
inspirert av opplevelsene der:

Solas speil

Om morgenen tar sola tak i dagen
og rister den for gullstøv.

Med stråler av lys
kysser den sine blomster. – –

Strålende av glede
smiler de til jordens frimodige skapninger;
– i pur glede over å være til.

Nå renner dagens gull utover verden
og fyller meg til roten av mitt hjerte.

Det renner ut på mine lepper
i et smil
som sola kan speile seg i.

Hilsen Axel Bojer (sekretær i IVK Norge)