Axel Bojer

Axel Bojer
Sekretær i IVK Norge fra april2018 til d.d.                      Leder i IVK Norge fra april 2016 til april 2018.
Nettredaktør fra mars 2014 til april 2016.
Sekretær i IVK Norge fra juni 2013 til mars 2014.

Kontaktinformasjon: axel@ivk.no, Mobil: 954 32 417. Bor på Nesodden.

Jeg er utdannet steinerskolelærer, og arbeider til daglig ved Rudolf Steinerskolen Nesodden. Jeg underviser for det meste mest på barneskolen, dels også eldre elever. Jeg var medredaktør i tidsskriftet Cogito i 8 år – og skriver dikt. Diktene mine, og mer av og om meg, kan du lese på min hjemmeside: www.bojer.no

Jeg begynte så smått å øve IVK i mars 2012 og har siden da deltatt på HIOAs ti-vekttallskurs i «Anerkjennende kommunikasjon» og på tilsammen 17 dager med sertifisert trener. Arbeider med å skape god kommunikasjon både i hverdagen og i læreryrket.

Jeg liker også å se hvordan IVK henger sammen med andre metoder og teknikker og, hvis jeg kan, la dem berike hverandre, for eksempel steinerpedagogikk, «teori U», buddhisme og «oppmerksomt nærvær».