Dag-Are Svellingen Halland

DagAre1

Jeg er utdannet faglærer i kroppsøving gjennom bachelorstudie i idrett og videreutdanning. Jeg har bakgrunn i coaching og psykologi og vært interessert i østlig filosofi siden 2013.

I 2017 leste jeg boka Ikkevoldskommunikasjon av Marshall Rosenberg og ble raskt oppslukt i IVK-språket. Samme året begynte jeg å delta i video konferanse med Gert Ceville-Danielsen og har siden begynt å endre språket mitt mer og mer mot mot IVK.

Gjennom å observere og interagere med mennesker opplever jeg situasjoner hvor IVK kunne vært brukt for å unngå unødvendige konflikter. Dette motiverer meg til å inkorporere dette både i samfunnet og eget liv. Jeg ser enorm verdi i IVK og ønsker å jobbe for spre dette ut til resten av verden.