Grunnkurs i kontaktskapende kommunikasjon basert på ikkevoldskommunikasjon (IVK)

Mars/april 2019

Ønsker du å kommunisere på en måte som bidrar til mer harmoni i familien, med venner og kollegaer?

Lengter du etter å bli hørt og forstått?

Vil du leve mer i kontakt med deg selv og det du trenger for å ha det bra?

Kunne du tenke deg å lære å kommunisere slik at du blir tydeligere for andre?

Da er dette grunnkurset i kontaktskapende kommunikasjon noe for deg. Gjennom å bli bevisst hvilke følelser og behov som er levende i deg kan du lære å uttrykke deg tydelig og ta ansvaret for hva du trenger for å ha det bra. Du vil lære å lytte med empati til deg selv og andre.

På dette kurset vil du lære å bli mer bevisst på hvordan din måte å kommunisere på påvirker deg selv og andre. Du vil lære å bli bevisst dine tanker, hva dine sinnsstemninger signaliserer og hva du selv kan gjøre for å leve i bedre flyt med deg selv og andre.

 

Kurset består av teori og praktiske øvelser hvor du får trene på å bruke de fire trinnene i modellen hentet fra IVK. Det blir også refleksjon over effekten av forskjellige måter å kommunisere på, og noen av emnene vi tar opp er empati, ærlighet og selv-empati.

For mer informasjon om ikkevoldskommunikasjon se www.ivk.no.

Kursleder: Brit Magnell


Brit har jobbet med Ikkevoldskommunikasjon (IVK) i mange år og er registrert som kandidat til CNVC sertifisert trener i IVK. Hun leder en øvegruppe i kontaktskapende kommunikasjon og holdt grunnkurs høsten 2018. Brit er utdannet fysioterapeut og har jobbet med instruksjon og veiledning og vært med i flere forskningsprosjekt innen fysioterapifaget. Brit sitter i styret i IVK Norge og er styreleder i et stort sameie hvor kommunikasjon er en vesentlig del av arbeidet.
 

Kursleder: Muditadevi B. Kjønstad

Muditadevi er utdannet bygningsingeniør og har siden utdannet seg til shiatsuterapeut. Hun jobber også i barnehage. Hun har erfaring med IVK over mange år, er med og leder en øvegruppe og er i prosessen for å bli CNVC sertifisert trener i ikkevoldskommunikasjon. Hun er også med og driver Oslo Buddhistsenter, hvor hun leder kurs og meditasjon. Hun ønsker å bidra til vekst og utvikling for mennesker i en verden med mer harmoni og vennlighet.
 

Uttalelser fra tidligere kursdeltakere
«Kurset var inspirerende. Jeg har daglig IVK i tankene. Kursledernes måte å dele egne erfaringer ga
kurset en varm atmosfære, som inspirerte meg til å dele.» Birgitte Pinderud
«Kursopplegget var fint. Bra variasjon mellom info/teori fra dere, tenke alene, 2 og 2 eller 3.» L. J.
«Mitt behov for ro og vekst sammen med andre er oppfylt.» E. B.
«Jeg synes kursopplegget var trygt, utfordrende og lærerikt» Anonym.

Praktisk informasjon

Sted: Sentralt i Oslo.

Tid: Onsdag 13. mars og mandagene 18. og 25. mars og 8.april kl. 18–21

Helg: 30. og 31. mars kl. 9.00–17.00

Pris: Kr 2800,- for medlemmer av IVK Norge og kr 3200,- for ikke-medlemmer. Ta kontakt om du har utfordringer med prisen. Prisen inkluderer undervisning, kursmappe, pauseknask, te og kaffe.

Påmelding: Send navn, adresse, epostadresse og telefonnummer til Brit Magnell på bmagnell@online.no eller mobil 95 11 20 23, eller til Muditadevi B. Kjønstad på dh.muditadevi@gmail.com eller mobil 41 08 37 39, innen innen 1. mars. 2019. Avbestiller du senere enn to uker før kursstart vil vi beholde halve kursavgiften.

Betaling: Vi ber om at depositum på kr 1000,– betales ved påmelding og resten innen 1. mars 2019 til kontonummer 1214.13.89988. Merk betalingen «Grunnkurs 2019».