Høsten 2019: Grunnkurs i kontaktskapende kommunikasjon

– Ønsker du å kommunisere på en måte som bidrar til mer harmoni i familien, med venner og kollegaer?

– Lengter du etter å bli hørt og forstått?

– Vil du leve mer i kontakt med deg selv og det du trenger for å ha det bra?

– Kunne du tenke deg å lære å kommunisere slik at du blir tydeligere for andre?

Da er dette grunnkurset i kontaktskapende kommunikasjon noe for deg. Gjennom å bli bevisst hvilke følelser og behov som er levende i deg kan du lære å uttrykke deg tydelig og ta ansvaret for hva du trenger for å ha det bra. Du vil lære å lytte med empati til deg selv og andre. På dette kurset vil du lære å bli mer bevisst på hvordan din måte å kommunisere på påvirker deg selv og andre. Du vil lære å bli bevisst dine tanker, hva dine sinnsstemninger signaliserer og hva du selv kan gjøre for å leve i bedre flyt med deg selv og andre.

Kurset består av teori og praktiske øvelser hvor du får trene på å bruke de 4 trinnene i modellen hentet fra Ikkevoldskommunikasjon (IVK). Det blir også refleksjon over effekt av forskjellige måter å kommunisere på, og noen av emnene vi tar opp er empati, ærlighet og selv-empati. For mer informasjon om ikkevoldskommunikasjon se www.ivk.no.

Kursleder Brit Magnell:
Brit har jobbet med ikkevoldskommunikasjon (IVK) i mange år og vil etter planen sertifiseres som IVK-trener neste år. Hun leder en øvegruppe i kontaktskapende kommunikasjon og holdt grunnkurs høsten 2018. Brit er utdannet fysioterapeut, sitter i styret i IVK Norge og er styreleder i et stort sameie hvor kommunikasjon er en vesentlig del av arbeidet.

 

 


Kursleder Muditadevi Bente Kjønstad:

Muditadevi har erfaring med IVK over mange år, leder en øvegruppe og holdt grunnkurs høsten 2018. Hun vil også etter planen sertifiseres som IVK-trener i 2020. Muditadevi er utdannet bygningsingeniør og shiatsuterapeut og jobber nå i barnehage, hvor kommunikasjon er en viktig del av hverdagen. Hun er også med på å drive Oslo Buddhistsenter, der hun leder kurs og meditasjon.

 

Sted: Sentralt i Oslo.
Tid: Mandager: 2., 9., 23. og 30. september 2019 kl. 18-21
Helg: 5.-6. oktober 2019 kl 9.00-17.00
Pris: Kr 2.800,- for medlemmer av IVK Norge og kr 3.200,- for ikke-medlemmer. Ta kontakt om du har utfordringer med prisen. Prisen inkluderer undervisning, kursmappe, pauseknask, te og kaffe.

Påmelding: Send navn, adresse, epostadresse og telefonnummer til Brit Magnell på bmagnell@online.no eller mobil 95 11 20 23, eller til Muditadevi B. Kjønstad på dh.muditadevi@gmail.com eller mobil 41 08 37 39, innen 19. august 2019. Avbestiller du senere enn to uker før kursstart vil vi beholde halve kursavgiften.

Betaling: Vi ber om at depositum på kr 1000,- betales ved påmelding og resten innen 19. august 2019 til kontonummer 1214.13.89988. Merk betalingen «Grunnkurs 2019».


For å møte behov for læring, anerkjennelse, bidrag og integritet, annonserer IVK Norge kurs og arrangementer som holdes i egen regi, av sertifiserte IVK-trenere og av sertifiseringskandidater. Dette kurset holdes av sertifiseringskandidater.