Hva IVK er

Ikkevoldskommunikasjon (IVK) er en kommunikasjonsteknikk utviklet av Marshall B. Rosenberg Ph. D.

hjerte2

Den måten vi snakker på kan lage følelsesmessig smerte og sår i oss selv eller hos andre. Derfor kan språket være voldelig. Rosenberg har utviklet en bestemt måte å kommunisere på – å snakke og prate som gir oss kontakt med hverandre. Ikkevoldskommunikasjon (IVK). Ikkevold i Gandhis betydning, vår naturlige tilstand av medfølelse når de voldelige følelser er stilnet i oss.

Hensikten er å gi oss bedre kontakt med oss selv og hverandre, slik at den naturlige medfølelsen blomstrer. Begrepet ikkevold er i den betydningen Gandhi brukte det – for å referere til vår naturlige tilstand av medfølelse når volden har forsvunnet ut av hjertet. Selv om vi kanskje ikke kan si at måten vi snakker på er ”voldelig”, leder ofte ordene våre til sår og smerte for oss selv eller andre.

En måte å fokusere oppmerksomheten

IVK er basert på språk og kommunikasjonsevner som styrker vår evne til å være menneskelig, selv under vanskelige forhold. IVK inneholder ikke noe nytt, alt som er integrert har vært kjent i århundrer. Vi forsøker å minne oss på det som vi allerede vet – om hvordan vi mennesker er ment å forholde oss til hverandre – og støtte oss i å leve på en måte som manifestere kunnskapen.

IVK guider oss i å endre måten vi uttrykker oss selv og hører på andre. Istedenfor å komme med automatiske responser blir ordene beviste svar basert på forståelse av det vi fornemmer, føler og behøver. Vi ledes til å uttrykke oss med ærlighet og tydelighet mens vi samtidig viser andre respekt og empati. I enhver utveksling vil vi høre våre egne og andres dypere behov. IVK trener oss i å observere grundig, og spesifisere adferd og forhold som påvirker oss. Vi lærer å identifisere og tydelig artikulere det vi konkret ønsker i en gitt situasjon. Metoden er enkel men likevel forvandlende.

1415226_75362337-2Ettersom IVK erstatter gamle mønster av forsvar, tilbaketrekking eller angrep når vi står til ansikt med bedømninger eller kritikk, begynner vi å betrakte oss selv og andre og våre intensjoner og forhold i et nytt lys. Motstand, forsvar og voldelige reaksjoner blir minimert. Når vi fokuserer på å tydeliggjøre det som observeres, føles og behøves i stedet for å diagnostisere og dømme, oppdager vi dybden i vår medfølelse. Gjennom understrekningen av å lytte skikkelig – til oss selv og andre – fremmer IVK respekt, oppmerksomhet, empati og skaper et gjensidig ønske om å gi fra hjertet.

Selv om jeg refererer til det som en kommunikasjonsprosess eller et medfølende språk er IVK mer enn en prosess og et språk. På et dypere nivå er det en konstant påminnelse om å fokusere oppmerksomheten på det som er større sannsynlighet for vil gi oss det vi behøver.

Det er en historie om en mann under en gatelampe som ligger på alle fire og leter etter noe. En politimann som går forbi spurte hva han holdt på med. ”Jeg ser etter bilnøklene mine” svarte mannen som virket en smule beruset. ”Mistet du de her?” spurte politimannen. ”Nei” svarte mannen ”jeg mistet de i smuget”. Da han så politimannens forbløffede uttrykk, skyndte han å tilføye, ”men lyset er mye bedre her”.

Jeg har funnet ut at min kulturelle tilpasning får meg til å fokusere oppmerksomheten på steder der det er lite sannsynlig at jeg vil få det jeg ønsker. Jeg utviklet IVK som en måte å trene oppmerksomheten – og få bevissthetens lys til å skinne på steder som har muligheten til å gi det jeg søker. Det jeg ønsker i livet er medfølelse, en strøm mellom meg selv og andre basert på å gjensidig fra hjertet, skriver Marshall B. Rosenberg i sin bok «Ikkevoldskommunikasjon. Giraffspråk – et språk for livet».

Når vi gir fra hjertet, gjør vi det ut fra en glede som kommer frem når vi er villig til å berike en annens liv. Denne måten å gi på gagner både giver og mottager. Mottager nyter gaven uten å bekymre seg om konsekvensene som følger med gaver som gis av frykt, skyld, skam eller ønske om å vinne noe. Giveren nyter godt av forsterket selvaktelse som kommer når vi ser våre anstrengelser bidrar til at noen får det bra.
1209894_11404408-2
Bruken av IVK krever ikke at personen vi kommuniserer med er øvd i IVK eller en gang motivert til å forholde seg medfølende. Hvis vi holder fast ved prinsippene om IVK, kun motivert av å gi og få på en medfølende måte, og få de andre til å forstå at det er det eneste motvet vårt, så vil de gå sammen med oss i prosessen og vil til slutt bli i stand til å respondere medfølende til hverandre. Jeg sier ikke at det alltid skjer raskt. Jeg fastholder imidlertid at medfølelse uunngåelig blomstrer når vi er tro mot IVK prinsippene og IVK prosessen.

Bjarte Bjørsvik, tidligere leder i IVK Norge