Behov

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Last ned disse tabellene som en pdf-fil

 

Behov er en grunnleggende kraft som alt liv strekker seg etter.
Robert Gonzales, sertifisert ivk-trener.

 

Tabellene nedenfor er inspirert av den svenske CNVC sertifiserte treneren Marianne Göthlins behovskort.

 

Velbefinnende

Næring/Helse

Sikkerhet/Trygghet

Ro/Hvile

Berøring Beskyttelse Avslapning
Bevegelse Forutsigbarhet Balanse
Mosjon Kontinuitet Enkelhet
Hvile Orden/struktur Fred
Søvn Pålitelighet Harmoni
Rekreasjon Selvfølelse Selvomsorg
Velbehag Selvtillit Ro
Stabilitet Skjønnhet
Støtte/Hjelp Stillhet
Tillit Åndelighet

 

Uttrykk

Frihet

Kreativitet

Mening

Autensitet Lek Effektivitet
Autonomi Fornyelse Å bidra
Enighet Ha det gøy Å feire
Integritet Humor Å gi / ta imot
Kraft/indre styrke Inspirasjon Håp
Selvinnsikt Lidenskap Kompetanse
Selvstendighet Spenning Læring
Spontanitet Utfordring Mål
Åpenhet Utforsking Respons
Ærlighet Utvikling Resultat
sammenheng

 

Kontakt

Kjærlighet

Forståelse

Fellesskap

Anerkjennelse Aksept Delaktighet
Bekreftelse Bevissthet Gjensidighet
Intimitet Empati Inkludering
Nærhet Følsomhet Likeverd
Omsorg Hensyn Oppmerksomhet
Omtenksomhet Å bli hørt Samarbeid
Respekt Klarhet Samhørighet
Sex Kommunikasjon Selskap
Ømhet Tilstedeværelse Tilhørighet
Å bli sett Tiltro
Vennskap

Mer om integritet og autonomi

En person med høy grad av integritet

 • har kontakt med sitt eget senter
 • har en fornemmelse av å være komplett, udelt
 • er trygg i sine relasjoner
 • viser harmoni mellom ord og gjerning
 • kan både slippe og gjenvinne egne grenser
 • har ingen ting å skjule, ingen ting å frykte
 • er den samme uansett hvem vedkommende snakker med
 • er ikke låst med avgrensninger i sine relasjoner
 • kan ta ansvar

Et autonomt menneske

 • har et integrert selv
 • er agent i eget liv
 • er et selvstendig subjekt som er kilde til egne handlinger
 • kan sette egne grenser
 • kan hevde seg, stå opp for seg selv
 • er tydelig i sine behov overfor andre