Filosofi

IVKS FILOSOFI BYGGER I HOVEDSAK PÅ HUMANISTISK TENKING
  • Vi er alle likeverdige.
  • Vi er født med de samme grunnleggende behovene.
  • Alt vi gjør, gjør vi for å møte behov.
  • Åpenhet om følelser og behov skaper kontakt.
  • På behovsnivå finnes ikke uenighet. Derimot kan strategiene vi velger for å møte våre behov skape uenighet og konflikt.
  • Med erkjennelse i øyeblikket eller situasjonens behov kan strategier for å løse vanskene lettere finnes.
  • Følelsene er signal på om behov er møtt eller ikke.
  • Nøkkelen til å få kontakt med seg selv og andre er å lytte til hvordan personen har det uten anklager, fordommer og tolkninger.
  • Bak enhver ytring, enten den er uttrykt gjennom glede eller aggresjon, finnes et grunnleggende behov.
  • Det er konfliktløsende å erkjenne egne og andres behov, selv bak de ofte tragiske strategiene som utspiller seg.