Nyttig differensiering

Nøkkeldifferensiering – en hjelp til å skille mellom begreper/fenomen som kan virke kontaktskapende versus avstandsskapende.

1.  Empati vs. sympati og andre former for respons som trøst og beroligende forsikringer

2.  Beskyttende bruk av makt vs. straffende bruk av makt

3.  Makt med vs. makt over

4.  Valg vs. underkastelse eller opprør

5.  Observasjon vs. observasjon som inneholder evalueringer og tolkninger

6.  Følelser vs. følelser blandet med tanker/tolkninger

7.  Behov vs. strategi/lyst på

8.  Anmodning/forespørsel vs. krav

9.  Stimulus vs. årsak

10. Vurderinger basert på behov vs. vurderinger basert på rett/feil

11. Det naturlige vs. det vanemessige

12. Gjensidig avhengighet/støtte vs. underkastelse/opprør

13. Kontakt med livet vs. fremmedgjøring

14. Fleksibel endring vs. kompromiss

15. Ikke gi opp/vedbli vs. krav/påståelighet

16. Anerkjenne egne og andres erfaringer vs. underkaste seg andres vurderinger

17. Være åpen/lyttende vs. forutinntatt

18. Selvempati vs. å dramatisere/unnvike/undertrykke følelser

19. Gjette på følelser og behov vs. fortelle hva vi tror

20. «Være sjiraff» vs. å mekanisk bruke sjiraffspråk/ikkevoldskommunikasjon

NB:  Marshall Rosenberg minner oss på at målet er ikke å bli perfekt sjiraff, men smått om senn mindre dum. (Heller ikke han klarer seg uten merkelapper!)