Hva skjer?

I denne aktivitetskalenderen finner du kurs og arrangementer i IVK Norges regi, samt andre kurs som arrangeres av sertifiserte IVK-trenere og sertifiseringskandidater. Siden oppdateres kontinuerlig. Følg gjerne også med på IVK Norges nyhetsbrev og Facebook-side for oppdateringer. Les mer her dersom du ønsker å delta i en øvegruppe.


Oslo, lørdag 7. og søndag 8. september 2019:
No-Fault Zone® Game 2-Day Playshop (engelsk)

This 2-day The No-Fault Zone® Game Playshop is a hands-on and visual exploration of Rumi’s field beyond judgments of right and wrongs, and the principles and practices of Nonviolent Communication. Les mer her.


Oslo, september og oktober 2019:
Grunnkurs i kontaktskapende kommunikasjon

Gjennom å bli bevisst hvilke følelser og behov som er levende i deg kan du lære å uttrykke deg tydelig og ta ansvaret for hva du trenger for å ha det bra. På dette kurset vil du lære å bli mer bevisst på hvordan din måte å kommunisere på påvirker deg selv og andre. Les mer her