IVK på arbeidsplassen

Business negotiation, male partners arguing, funny easygoing woman keeping calm in stressing situation, meditating with composed smile, dealing with emotional angry customer, stress management concept

Både folk og fortjeneste: Ikkevolds-kommunikasjon på arbeidsplassen

  • Opplever du kritikk, bedømmelser og stress på arbeidsplassen?
  • Lurer du på om behov og følelser har noe på arbeidsplassen å gjøre?
  • Og hvordan kan man ivareta både bedriftens og de ansattes interesser?

    Da foreslår vi at du deltar på dette 1,5 dagers kurset der vi ønsker å vise hvordan Marshall Rosenbergs ikkevoldskommunikasjon (IVK) kan benyttes konstruktivt på arbeidsplassen. Du som er kjent med IVK synes kanskje at det passer best hjemme og sosialt, med partner, familie og venner? Og at det «aldri» vil kunne fungere på jobben å snakke om behov og følelser? Nei, kanskje ikke. Og kanskje er IVK mye mer effektivt hvis det tilpasses et organisasjons- eller bedriftsmiljø.

    På dette kurset for viderekomne (med minst to dagers opplæring med sertifisert IVK-trener) ser vi på hvordan vi kan tilpasse IVK på jobben og bruke det effektivt for å bidra til et miljø med mer deltakelse, autentisitet, respekt og effektivitet. Her vil du lære mer om formuleringer som kan være nyttige på arbeidsplassen og om hvordan vi kan bygge et miljø der flere trives. Du vil også lære om å gi og få tilbakemeldinger og om konseptet Integrated Clarity ®integrert klarhet») som har blitt utprøvd i USA for å ivareta både de ansattes og bedriftens interesser. Kurset består av teori, refleksjon og praktiske øvelser.

21.4. kl 10-17 og 22.4. kl 10-15, Ablidsø gård, Enebakkveien 210, Oslo

gert-empathos-partners
Kursveileder er Gert Ceville-Danielsen, som har jobbet med konflikthåndtering og fredsarbeid siden 1994 og trent med Rosenberg og andre sertifiserte IVK-trenere i mer enn 50 dager. Han har også jobbet for FN i 10 år og lenge anvendt IVK i jobbsammenheng. Gert er én av Norges to sertifiserte IVK-trenere og sitter i styret til IVK Norge. 


Kurset koster kr 1 600 pr person, og inkluderer
kursmateriell, smørbrødlunsj begge dager, kaffe/te og kursbevis. Kr 1 300 for medlemmer av IVK Norge. For å melde deg på, registrér deg her og Vipps kursavgift til IVK Norge på 511297 eller overfør til IVK Norges konto 1254.62.53102. Påmeldingsfrist er 17. april eller når det blir fullt. Ta kontakt med Gert på 93 95 28 10 eller gert@ivk.no for mer informasjon.