Kontakt


Hver av oss i styret har ulike roller og ansvarsområder. For å kunne kontakte rett person for ditt spørsmål ber vi deg se på listen nedenfor og se hvem du tenker kan passe for ditt anliggende.

For spørsmål om
Kan du kontakte
Presse og spørsmål fra andre organisasjoner, samt nyhetsbrev
Leder,
Gert Ceville-Danielsen
gert@ivk.no
Medlemskap, medlemsfordeler og frivillig arbeid
Medlemskoordinator,
Brit Magnell
brit@ivk.no
Kurs og nyhetsbrev
Sekretær,
Axel Bojer
axel@ivk.no
Medlemskontingent og innbetaling
 Kasserer,
Lene Dons Samset
Lene@ivk.no