IVK relaterte nettsider

Center for nonviolent communication, USA www.cnvc.org

Sverige

Danmark

Storbritannia

Til inspirasjon: