Øvegrupper

Vil du være med i en IVK-øvegruppe?

Mennesker i en trappHva dere trener på i en øvegruppe er opp til hver enkelt øvegruppe og bestemmes ofte innad i gruppen fra gang til gang.

Felles for alle disse øvegruppene er at deltakerne har et engasjement for IVK, og ønsker å utvikle sine ferdigheter hva gjelder kommunikasjon og personlig utvikling.

Dere kan gi og motta empati, feire, sørge og utvikle dere i fellesskap. Mange opplever dette som meningsfylt og godt å gjøre sammen. Dere bestemmer selv struktur, innhold og hvor ofte dere møtes.

Der du bor

Vil du starte en øvegruppe på ditt hjemsted? Da kan vi sette din kontaktinformasjon her slik at andre interesserte kan henvende seg til deg.

Øvegruppe på Internett!

Kan det være vanskelig å reise til en øvegruppe? Bor du for langt unna? Ønsker du likevel å praktisere og samtidig spare tid? Da kan du bli med i vår øvegruppe på Internett. Gert Ceville-Danielsen leder en øvegruppe på Zoom (omtrent som Skype) hver onsdag kl 1600-1730. Det koster kr 150 hver gang, da Gert tar en aktiv mentor- og veilederrolle. Kontakt Gert direkte på gert@empathos.org dersom du har spørsmål eller er interessert.

 

Arendal

arendal-1177192__480Gruppen startet i 2014 og møtes hver 3. uke. Alle som er interessert i IVK kan be om å bli med. Deretter bestemmer gruppen om det er plass til en deltaker til eller ikke. Det er en fordel å ha vært med på et IVK-kurs, men per dags dato har vi noen medlemmer i gruppen som ikke har det.
Kontaktperson: Pascale Coutanceau på tlf: 932 94 070 eller på e-post: pascale.coutanceau@me.com.

Bergen

Gruppe 1

Bryggene i BergenDen eldste gruppen har holdt på siden september 2008. Vi møttes tidligere hver 14. dag. Nå møtes vi en gang i måneden.
Deltakelse er helt frivillig. Medlemmene sier fra på forhånd om de kommer eller ikke. Vi har hatt litt variasjon i antall medlemmer. Gruppen har ingen leder.
Gruppen er lukket. Dvs at det ikke tas inn nye medlemmer. Et vanlig møte (ca 2 1/2 time) :

  • Vi starter hvert møte med en innsjekk med spørsmålene: Hva er levende i deg akkurat nå? Har du noen ønsker for aktiviteter i møtet i dag?
  • Vi finner i fellesskap frem til hva vi skal gjøre i møtet.
  • Aktiviteter kan være å få og gi empati, gå dansegulv, diskusjon eller øvelser med ett tema. F eks behov eller annet som er levende der og da
  • Så avslutter vi med en utsjekkingsrunde.

Tilbakemeldinger i gruppen har vært at det er mer meningsfylt når en tar opp en situasjon eller utfordring i sitt liv. Det blir mer liv da.
Kontaktperson: Nina Morlandstø: nina@emano.no 900 13 437

Gruppe 2

En annen øvegruppe har vært i gang siden 2010. Denne er også lukket og møtes hver 14. dag.

Gruppe 3

Det er også en gruppe for de som har mer enn 30 dager med sertifisert trener. Denne gruppen har sitt utgangspunkt i kursdeltagere fra fordypelseskurs i IVK. Her er det ingen fast møtekalender, men når der er energi for å møtes, så gjør vi det.
Kontaktperson: Nina Morlandstø: nina@emano.no 900 13 437

Bodø

BodøJeg ønsker å starte en IVK-øvegruppe i Bodø, hvor vi kan møtes ca. hver 2.–3. uke. Varighet ca 2 1/2–3 timer. Kjennskap til IVK er ingen forutsetning.
Jeg vil lede gruppen og dele den kunnskap og erfaring jeg har samlet gjennom de siste 5 årene i IVK-prosessen.
Vi vil jobbe med eksempler fra deltakernes hverdag, øve på å de fire trinn til kontakt og å få og gi empati.
Vi kan se dvd-klipp for å tydeliggjøre prosesser. Jeg ønsker at øvegruppen kan fungere som et varmt og støttende fellesskap.
Pris 125,– per gang.
Kontaktperson: Åse kjempenes: aasekjem@msn.com 977 48 999

Drammen

DrammenMed de deltakerne som nå er, har denne gruppen trent sammen siden høsten 2011. Vi møtes ca hver 3–4 uke, og da 2 ½–3 timer.
Gruppen er åpen, og samtidig ønsker vi at de som kommer har intensjon om å være med over tid.
Vi som er med har ulik erfaring og noe kunnskap om holdningen IVK representerer. Det viktigste er å trene!
For å ha en viss struktur har vi fulgt oppbygningen i Rosenbergs grunnbok. Vi begynner oftest med noen minutter stille samvær, til å samle seg.
Dernest har vi sett nærmere på ett konkret kapittel, sammen fremhevet essensen og trent med oppgaver.
Vi har te/kaffe pause, og følger gjerne opp etter dette med flere øvelser, praksis fra egen situasjon, ofte den såkalte Dancefloormodellen.
Det som er levende i deltakerne er viktigst, og en tidligere avtalt struktur kan settes til side hvis noe annet synes sentralt.
Vi pleier å avslutte med at ordet er åpent for de som ønsker å si noe om hvordan kvelden har vært for seg.
Deltakelse er gratis og vi jobber uten leder. Bidrag til pause er velkomment.
Kontaktperson: Elin Valla: elin.valla@gmail.com

Oslo

Oslo øst

Torsdagsgruppa har holdt på i mange år. Programmet er omtrent som det som er skrevet for Bergen.
Vi har møte hver 14 dag (sjekker om alle kan), varer i 3 timer og alle har med noe mat/frukt/nøtter» som deles.
Ofte bestemmer vi et tema på forhånd til neste møte. Vi er ikke låst av tema fordi det viktige er å ta tak i det som «brenner».  Vi er åpne for nye medlemmer.
Kontaktperson: Solveig Nærum: solnaeru@online.no 92 42 06 20

Oslo øst

Ny øvegruppe i Oslo

Ny øvegruppe for nybegynnere og litt øvede i Oslo fra 14. januar 2019

Vi har nå avsluttet forrige års øvegruppe og starter opp igjen over nyttår med en ny gruppe. Vi inviterer alle som har lyst til å lære mer om hva som kan bidra til gjensidig forståelse og samtidig øve og atter øve. Innholdet vil være en blanding av teori og øvelser og dere får mulighet til å trene på situasjoner fra deres hverdag. Vi ønsker en levende gruppe og vi tar gjerne imot ønsker og innspill.

Mandager 18.00–20.30 hver annen uke i januar–februar og april–juni, 8 ganger (ingen øvedag i mars).
Til lokalleie og ledelse av gruppen ønsker vi kr 800 pr. deltaker. Ta gjerne kontakt om du har utfordringer med prisen.

Vi har begge arbeidet med IVK i mer enn 10 år og er i prosessen for å sertifisere oss til IVK-trenere. Vi ønsker å legge til rette for et fellesskap der deltakerne kan øve i trygge omgivelser og ha mulighet for veiledning. Vi tar utgangspunkt i at du har lest boken «Ikkevoldskommunikasjon – et språk for livet» av Marshall Rosenberg slik at du har litt innsikt i hva IVK går ut på.

Er du interessert kan du kontakte oss på:
Muditadevi: dh.muditadevi@gmail.com og mobil 41 08 37 39.
Brit: bmagnell@online.no og mobil 95 11 20 23.

Trondheim

TrondheimGruppen har vært i gang siden august 2011 og møtes hver 14. dag. Gruppen er åpen, men du må ha minimum to dagers kurs i ikkevoldskommunikasjon.
Kontaktperson: Karine Skinner. E-post: karine@mentalbalanse.no 47 38 94 33.