Nye medlemmer i styret

Det har vært avholdt årsmøte i IVK-Norge, på ærverdige Abildsø gård. Sandra, som har gjort en formidabel innsats i styret, trer ut av styret, og inn kommer to nye medlemmer, som er klare til å ta IVK-Norge et skritt videre. Vi vil rette en stor takk til Sandra for jobben hun har gjort i styret, og ikke minst hennes samlende kraft i kraft av hvem hun er. Du har tilført oss i styret mye, og vi takker for ditt bidrag.

Her er litt om de nye i styret:

Dag-Are Svellingen Halland

DagAre1

Jeg er utdannet faglærer i kroppsøving gjennom bachelorstudie i idrett og videreutdanning. Jeg har bakgrunn i coaching og psykologi og vært interessert i østlig filosofi siden 2013.

I 2017 leste jeg boka Ikkevoldskommunikasjon av Marshall Rosenberg og ble raskt oppslukt i IVK-språket. Samme året begynte jeg å delta i video konferanse med Gert Ceville-Danielsen og har siden begynt å endre språket mitt mer og mer mot mot IVK.

Gjennom å observere og interagere med mennesker opplever jeg situasjoner hvor IVK kunne vært brukt for å unngå unødvendige konflikter. Dette motiverer meg til å inkorporere dette både i samfunnet og eget liv. Jeg ser enorm verdi i IVK og ønsker å jobbe for spre dette ut til resten av verden.

Lene Dons Samset

Lene Dons Samset

Jeg har både en teknisk utdannelse (ingeniør/økonom) og en kreativ utdannelse (gestaltterapeut), samt lang erfaring innenfor organisasjon og ledelse (både i offentlig og privat sektor). Det betyr at jeg på den ene siden er god på struktur, organisering, og å se og forklare sammenhenger. På den andre siden genuint interessert i utviklingen av mennesker, dvs potensialet og mulighetene i hver av oss, samt hvordan vi påvirker hverandre. Jeg trives med å jobbe med enkeltindivider, grupper og organisasjon, og bruker mye av meg selv i arbeidet mitt.

1.mai i fjor valgte jeg å satse 100% på eget firma, og jobber nå med å bygge opp en basisinntekt, slik at jeg kan utfolde meg innen gestaltterapi og ikke volds kommunikasjon. Jeg vokste opp i et idealistisk kollektiv på 70-tallet, der mye av diskusjonene og fokuset var på verden rundt oss, og kjenner at møtet mitt med IVK har vært som ”å komme hjem”. Jeg ønsker å bidra til en fredeligere jordklode gjennom å lære og bruke empatisk kommunikasjon selv, og etter hvert også undervise dette til andre. Jeg tror at metoden og verktøyet har en enorm styrke, uten å virke skremmende, slik at den er tilgjengelig for de fleste. I tillegg er det gøy  ”å spille” The no fault zone 🙂