Oda Dalhøy

Sekretær siden juni 2019.

Kontaktinformasjon: oda(A)ivk.no

Mobil: 45 23 69 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg er opprinnelig utdannet faglærer i kunst og håndverk. Siden det har jeg bodd i Oslo, Trondheim, Nore og Uvdal, Skedsmo og Eidsvoll, og jobbet i ulike lærerstillinger og tatt årsstudium i kunsthistorie og en videreutdanning i veiledning. Jeg har også jobbet frivillig på studentteater og vært med å starte opp et visningsrom for kunst i Trondheim.

Jeg ville bidra i styret i IVK fordi jeg synes det er viktig og spennende å bidra til organisasjoner eller saker jeg tror på. Videreutdanningen i veiledning ble helt riktig for meg, da jeg er opptatt av å lære om hvordan vi mennesker kan ha det godt sammen. Det var også her jeg møtte på IVK, som samlet mye av det jeg tenker er viktig i måten å kommunisere på for å ha gode samspill.​ Jeg kjenner meg godt igjen i at kulturen vår er preget av ulv- eller sjakalspråk, og ser hvor mye positivt det vil bringe med seg om vi øver oss på å uttrykke oss og lytte med empati.