Visjon

Visjon for IVK Norge

Bilde av hender som møtes
IVK Norge arbeider for konstruktiv konflikthåndtering. Vi stimulerer til økt egenverdi. Vi bidrar til å skape gjensidig forståelse for menneskers behov.

Visjonen gjelder for de neste 4 årene før den tas opp til ny vurdering høsten 2017.