Velkommen til styret, Susann og Oda!

Velkommen til våre nye styremedlemmer, Susann Angell og Oda Dalhøy!

Det er med stor glede, takknemlighet og motivasjon vi ønsker Susann og Oda velkommen inn i IVK Norges styre. Siden årsmøtet i april har styret bestått av Brit, Dag-Are og Gert, og det var med stor lettelse og inspirasjon vi mottok e-poster fra Susann og Oda, helt uavhengig av hverandre, der de sa de ønsket å bidra i IVK Norge. Ingen av medlemmene kom med bekymringer i prosessen – tvert imot: Susann og Oda ble et velkomment tilskudd i styret.

Oda tar vervet som sekretær og Susann vil være styremedlem med forskjellige arbeidsoppgaver etter hvert. Styret trenger fortsatt en kasserer – ønsker du å bidra på den måten?

Les mer om Susann og Oda på styrets sider.