Vil ha kontakt med folk som har mobbet eller sendt hatmeldinger

Jannicke Heyerdahl-Larsen (66) og Gert Ceville-Danielsen (42) er opptatt av hvordan vi kommuniserer med hverandre og tror at det finnes gode intensjoner også bak kritikk, mobbing og hatmeldinger. I et nytt bokprosjekt om empatisk kontakt ønsker de å møte folk som har stått på begge sider av kritikk, raseri, mobbing og hatprat.

Den offentlige debatten i Norge har i den siste tiden tilspisset seg og hatprat spres i sosiale medier. Mange barn og unge vokser opp i miljøer der voldelig kommunikasjon er daglig kost. Forfatterne av en bok i prosess ønsker å komme i kontakt med folk som har erfart mobbing og hatprat. De ønsker å forstå intensjonen bak budskap som oppleves som voldelige og hvordan det mottas på den andre siden.

Opplevelser med mobbing, sinne, kontaktløshet og hatmeldinger
Det er Jannicke Heyerdahl-Larsen, sosialarbeider og universitetslektor ved OsloMet, og Gert Ceville-Danielsen, statsviter, lektor og kursveileder, som står bak bokprosjektet. Boken skal utgis på Arneberg Forlag/Cappelen Damm og har fått støtte fra Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO). Begge har arbeidet med ikkevoldskommunikasjon (IVK) i mange år.

Basert på samtaler med folk som har erfaringer med voldelig kommunikasjon og egne erfaringer innen sosialt arbeid og kontaktskapende kommunikasjon, skal de skrive om sine møter med mennesker som har opplevd mobbing, sinne, kontaktløshet og hatmeldinger. De er på jakt etter deltakere til prosjektet.

Mye å lære av hatmeldinger og mobbing.
– Vi har allerede snakket med noen som har mottatt hatmeldinger og andre som har erfart å bli mobbet, og vi ønsker å møte flere, sier Jannicke. Det har vært vanskelig for forfatterne å få kontakt med folk som enten har skrevet hatmeldinger eller som har erfaringer med å mobbe andre.

– Det er kanskje forståelig, fortsetter Jannicke. – Er det noen som blir kritisert eller foraktet så er det kanskje de som har slike erfaringer. Vi tror, på den annen side, at disse erfaringene er betydningsfulle. Vi tror at det er viktige budskap som ligger i både hatmeldinger og mobbing og vi ønsker å forstå og lære av det. Vi håper derfor nå at flere tar kontakt med oss!

Anonymt, åpne sinn og trygghet

For Jannicke og Gert er det viktig å ivareta integriteten til alle menneskene som ønsker å delta i dette bokprosjektet og de garanterer derfor full anonymitet til alle deltakerne.

– Vi ønsker å bidra til både empati og forståelse, og derfor er det viktig for oss å belyse alle sider av en sak, sier Gert. – Vi ønsker å gå inn i disse møtene med et åpent sinn for å se om empatisk kontakt kan være en mulig vei.

Kontaktinformasjon

For mer informasjon, eller dersom du eller noen du kjenner vil delta i prosjektet, vennligst ta kontakt med Gert på mobil 93 95 28 10 eller på e-post gert@empathos.org